SCHOOL IN BEELD

beroepenbeurs

Ontdek talenten en beroepen!

Op de beroepenbeurs konden de leerlingen van het 6e leerjaar hun eigen talenten én talrijke beroepen ontdekken. De ontdekkingstocht werd mogelijk gemaakt door heel wat ouders die over hun beroep kwamen vertellen. Dankjewel!

Zo kregen de leerlingen een kijk op hun talenten en interesses... en dat is een grote troef bij een studie- of beroepskeuze.

bednet-pyjamadag

Door deel te nemen aan de Bednet-pyjamadag tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nòg meer kinderen kunnen helpen.

carnaval

Welzijnszorg - SOEP op de stoep

Het 3e leerjaar verkocht hun zelfgemaakte soep en vroeg een vrije bijdrage in ruil voor een dampende beker lekkere soep!

Voor het maken van de heerlijke soep kregen de leerlingen hulp van hun grootouders.

De opbrengst (€ 294,40) werd aan Welzijnszorg gestort!

Welzijnszorg - Robby

We vertalen jaarlijks de campagneboodschap van Welzijnszorg voor de kinderen van het lager en de 3e kleuterklas.

Het is een vakoverschrijdend solidariteitsproject met Robby en zijn vrienden in de hoofdrol.

In 'Een digi-wereld voor iedereen' leren Robby en zijn vrienden dat het niet gemakkelijk is om met de digitalisering om te gaan. Digitaal is het nieuwe normaal en schept veel mogelijkheden, maar creëert ook ongelijkheden. vrienden in de hoofdrol

nieuwbouw

Net voor de kerstvakantie mochten we een kijkje nemen op de werf.

De werken gaan goed vooruit... We hopen nog steeds dat alles op 1 september 2023 klaar zal zijn 🤞🏻

sinterklaas

Hij komt... hij komt...

Op 5 december - de dag net voor de verjaardag van Sinterklaas - bracht de Sint onze kinderen een bezoekje!

En ook dit jaar waren er geen stoute kinderen bij 😉

voorlezen met je oren

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.

Tijdens de voorleesweek zetten we allemaal het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

Sint-Maartenszingen

Sint-Maarten (316-397) was bisschop van Tours. Als jongeman diende hij in het Romeinse leger en in die tijd had het beroemde voorval plaats dat hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar schonk. In het verleden was Sint-Maarten een bedelfeest. Bedelfeesten waren er nodig voor de armen om de moeilijke wintermaanden door te komen. In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw veranderde deze gewoonte. Sint-Maarten werd gezien als een mooie, eigen traditie die behouden moest worden.

Ook voor de kinderen heeft Sint-Maarten al decennia lang een bijzondere betekenis, want voor hen is het Sint-Maartenszingen tijdens de namiddag vòòr 11 november een diep geworteld gebeuren. Het start reeds in de school waar kinderen al zingend, in lange rijen, hand in hand op de speelplaats verzamelen. Na het meermaals zingen van het Sint-Maartenslied krijgen ze van de school een zakje chips. De volgen-de dag gaan de kinderen dan van deur tot deur om het Sint-Maartenslied te zingen. In ruil daarvoor krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint-Maarten de helft van zijn mantel aan een arme gaf.

De Loppemnaars die openstaan voor dit gebruik hangen een affiche aan hun deur, zodat de kinderen weten dat ze er welkom zijn.

Dit jaar gaat het zingen door op donderdag 10 november van 13u30 tot 17u00.

fluo-dag

#xiugraag!

Nu de dagen donkerder worden, willen we het belang van zichtbaarheid in het verkeer duiden. Niet in het minst voor fietsers en voet-gangers. Daarom kwam iedereen met een 'touch of fluo' naar school!

dag van de jeugdbeweging

Op de Dag van de Jeugdbeweging mag iedereen die dat wil, tonen hoe trots zij/hij is op haar/zijn jeugdbeweging. Alle jeugdbewegingen wor-den in de kijker gezet en er wordt aan iedereen getoond welke meerwaarde ze bieden. De Dag van de Jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen.

kleuterontbijt

Niets zo fijn dan samen de dag te starten met een lekker, gevarieerd en gezond ontbijt. Naar jaarlijkse traditie bood de ouderraad ook dit jaar een ontbijt op school aan. 

En of het lekker en gezellig was ;)

toon je sportclub

Sporters beleven meer. Ook in Vlaamse scholen!

Dat is wat Sport Vlaanderen, samen met Moev, wil laten zien aan Vlaanderen. Daarom kwam ook in onze school iedereen die wou in de outfit van haar/zijn sportclub naar school.

Dat deden de leerlingen als trotse ambassadeurs van de clubs waartoe ze behoren, samen met hun vrienden en vriendinnen, die vaak de doorslaggevende reden zijn om voor een sport en een club te kiezen.

FIETSENCONTROLE

De donkere winterperiode is voor zwakke weggebruikers - schoolgaande fietsers in het bijzonder - een zeer onveilige periode. De soms beperkte zicht-baarheid van de fietser voor de andere weggebruikers en de slechte weersom-standigheden zijn factoren die mee aan de oorzaak liggen van vele ongevallen in die periode van het jaar.

Wat doen we eraan?

Op vrijdag 16 september planden we een preventieve fietsencontrole.

Onze wijkinspecteur en twee vrijwilligers voerden de controles uit. Ze gingen telkens na of de fietsen enige mankementen vertoonden.

jaarthema sociale vaardigheden: verbindende communicatie

Of het schooljaar nu net is begonnen of de kerstvakantie staat voor de deur... een klas is continu in beweging. Daarom investeren we ook dit schooljaar in de groepsvorming in de klas.

Op school- en klasniveau zetten we in op het respecteren én naleven van 5 grenzen:

welkom terug

Na een deugddoende vakantie zijn we met z'n allen weer supergoed gestart...

de yes!-dag

In het hartje van de Ardennen, diep in de prachtige wouden, gaan de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar elk jaar de stijd aan met de natuur! Uitdagende opdrachten, afdalingen, apenbrug, evenwichtsparcours, sluipparcours, ...

Samen overwonnen ze alle hindernissen en beantwoordden ze de roep van de natuur met succes!!

educatieve erfgoedwerking

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als motto 'Erfgoeddag maakt school', werkte de gemeente samen met onze school en Openlucht-museum Bokrijk een eerste proeftraject uit.

Daarvoor werd vertrokken van de geschiedenis van 'het Postje van Loppem', dat in 1964 werd geschonken aan Bokrijk en in 2021 werd gerestaureerd. Hoe zag het dagelijkse leven er in Loppem uit in de 18e en 19e eeuw? En welk erfgoed is er wel nog in Loppem aanwezig én willen de leerlingen bewaren voor de toekomst?

Alle leerlingen van het 5e leerjaar werden via heel wat activiteiten ondergedompeld in een echt 'erfgoedbad'.

Als hoogtepunt van het project ging het 5e leerjaar op stap naar het 'Postje van Loppem' in Bokrijk, waar verschillende oude bouwtechnieken, zoals lemen en vitsen werden uitgeprobeerd.

Op het einde van het traject dachten de leerlingen na over wat zij nu eigenlijk belangrijk vinden om te bewaren voor volgende generaties. Dit resulteerde in een erfgoedplan dat plechtig overhandigd werd aan de burgemeester. Het plan wordt bewaard in het Gemeentearchief van Zedelem en is ook digitaal raadpleegbaar.

verkeersactie fietsstraten

We willen graag aandacht vragen voor verkeersveiligheid, en specifiek voor de fietsstraten rond de school. In een fietsstraat rijden de auto's traag en blijven ze achter de fietsers rijden. 

Samen met de kinderen van het 3e leerjaar werden leuke verkeersfoto's gemaakt. Een selectie van deze foto's werd op grote borden gedrukt die rondom de school opgesteld staan. 

Met de slogans op de borden roepen we voorbijgangers op om aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers:

MUG-heli 

In het kader van de Warmste Week hadden wij de MUG-heli op bezoek.

Daarnaast kregen de leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar uitleg van een spoedverpleegkundige.

Een gebeurtenis om niet snel te vergeten!!

poolparty

De Sint-Maartensschool is de sportiefste school!

Meester Ruben ontving uit handen van schepen van sport Dirk Verhaeghe een waardebon van 200 euro. In het kader van de actie 'Sportiefste school' sprokkelde onze school het meest aantal punten.

We kregen er ook een heuse poolparty bovenop!!

Verjaardagen

Onze jarigen vieren, vinden we super belangrijk! 

Maandelijks komen we met z'n allen samen in de speelzaal om iedereen te 'proficiateren' 😉

kamperen en BBQ op school!

Enkele sfeerbeelden van 'camping' Sint-Maarten...