SCHOOL IN BEELD

SINTERKLAAS

Hij komt... hij komt...

Ook wij kregen hoog bezoek. We mochten Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten verwelkomen!

Ook in Loppem waren dit jaar geen stoute kinderen...

Het nachtelijke bezoek...

WELZIJNSZORG

Robby werd geboren in 1996. Sindsdien is hij ons symbool voor kinderen in armoede in de basisschool. Samen met zijn vrienden beleeft hij allerlei avonturen, die kleur geven aan het armoedeverhaal.

schaatsen

Tijdens de wintermaanden gaan we geregeld schaatsen in Boudewijn Seapark...

sociale vaardigheden

Elke maand vieren we de 'verjaardagen' van de kinderen. Elk kind wordt dan eens in de 'bloemetjes' gezet. Elke maand komt tijdens de verjaardagen een bepaald punt rond sociale opvoeding aan bod. In de klas wordt dit dan verder uitgewerkt.

Dit schooljaar werken we rond het thema 'Geluksvogels'.

(Geluk voor kinderen - Leo Bormans).

Geluk op kindermaat in een magisch en groot boek. Het thema leert ons het leven te ervaren als een feest. Positief en hoopvol ingesteld zijn, maakt je veerkrachtiger en gelukkiger. Maar hoe doe je dat? De tien vogels in ons thema geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees niet bang, maak plannen, werk samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig. Zo maak je zelf van elke dag een feest.

voorleesweek

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zetten we graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

project Wereld Oorlog I

Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 vond een oorlog plaats waaraan veel landen meededen. Ze noemden die oorlog daarom toen De Grote Oorlog of de loopgravenoorlog. Ook België deed mee aan de Eerste Wereldoorlog: het werd aangevallen door het Duitse leger, op weg naar Frankrijk. In 1918 kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog doordat Frankrijk en Groot-Brittannië versterking kregen van de Verenigde Staten (Amerika). Frankrijk en Groot-Brittannië kregen er daardoor zoveel soldaten bij, dat Duitsland op 11 november 1918 om een wapenstilstand vroeg. Een jaar later werd in Versailles bij Parijs de officiële vrede gesloten. In de vier jaar die de oorlog had geduurd had, waren ongeveer 10 miljoen soldaten gesneuveld.

Ook in onze school herdachten we de vele slachtoffers.

Zondag 11 november mochten 12 leerlingen van het zesde leerjaar deelnemen aan de plechtigheid in Brussel. Onze school vertegen-woordigde er de provincie West-Vlaanderen.