SCHOOL IN BEELD

toon je sportclub

Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen!

Dat is wat Sport Vlaanderen, samen met Moev, wil laten zien aan Vlaanderen. Daarom kwam ook in onze school iedereen die wou in de outfit van haar/zijn sportclub naar school.

Dat deden de leerlingen als trotse ambassadeurs van de clubs waartoe ze behoren, samen met hun vrienden en vriendinnen, die vaak de doorslaggevende reden zijn om voor een sport en een club te kiezen.

fietsencontrole

De donkere winterperiode is voor zwakke weggebruikers - schoolgaande fietsers in het bijzonder - een zeer onveilige plaats. De soms beperkte zichtbaarheid van de fietser voor de andere weggebruikers en de slechte weersomstandigheden zijn factoren die mee aan de oorzaak liggen van vele ongevallen in die periode van het jaar.

Wat doen we eraan?

Op donderdag 16 september planden we een preventieve fietsencontrole.

Onze wijkinspecteur en een vrijwilliger voerden de controles uit. Ze gingen telkens na of de fietsen enige mankementen vertoonden. Er werd een fietscontrolekaart meegegeven met de leerlingen om zo nodig de fiets te laten herstellen.

jaarthema sociale vaardigheden: verbindende communicatie

'Geanne de Giraf'

De giraf als symbool voor verbindende communicatie:

 • Heeft een lange nek waardoor zij de situatie goed kan overzien. Zij ziet en hoort dus heel veel.

 • Is het landdier met het grootste hart. Zij spreekt dus steeds vanuit haar gevoelens en altijd verbindend (ik-boodschap). Zij wil de relatie behouden of herstellen.

 • Vanuit haar buikgevoel weet zij wat zij nodig heeft en durft dit ook te zeggen aan de ander.

 • Haar lange poten helpen haar om in beweging/tot actie te komen om een oplossing te zoeken voor de toekomst.

welkom terug

Na een deugddoende vakantie zijn we met z'n allen weer supergoed gestart...

verkeersactie fietsstraten

We willen graag aandacht vragen voor verkeersveiligheid, en specifiek voor de fietsstraten rond de school. In een fietsstraat rijden de auto's traag en blijven ze achter de fietsers rijden.

Samen met de kinderen van het 3e leerjaar werden leuke verkeersfoto's gemaakt. Een selectie van deze foto's werd op grote borden gedrukt die rondom de school opgesteld staan.

Met de slogans op de borden roepen we voorbijgangers op om aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers:

 • Meer op de rem in Loppem!

 • Niet te snel, je komt er wel!

 • Hier hebben wij voorrang!

 • Hier blijven auto's achter de fiets!

 • Opgelet, hier fietsen wij!

 • Fietsende kinderen = snelheid verminderen!

 • Samen veilig naar school!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

MUG-heli

In het kader van de Warmste Week hadden wij de MUG-heli op bezoek.

Daarnaast kregen de leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar uitleg van een spoedverpleegkundige.

Een gebeurtenis om niet snel te vergeten!!

poolparty

De Sint-Maartensschool is de sportiefste school!

Meester Ruben ontving uit handen van schepen van sport Dirk Verhaeghe een waardebon van 200 euro. In het kader van de actie 'Sportiefste school' sprokkelde onze school het meest aantal punten.

We kregen er ook een heuse poolparty bovenop!!

Verjaardagen

Onze jarigen vieren, vinden we super belangrijk!

Maandelijks komen we met z'n allen samen in de speelzaal om iedereen te 'proficiateren' đŸ˜‰

kamperen en BBQ op school!

Enkele sfeerbeelden van 'camping' Sint-Maarten...