SCHOOL IN BEELD

preventieve fietsencontrole

De donkere winterperiode is voor zwakke weggebruikers - schoolgaande fietsers in het bijzonder - een zeer onveilige periode. De soms beperkte zichtbaarheid van de fietser voor de andere weggebruikers en de slechte weersomstandig-heden zijn factoren die mee aan de oorzaak liggen van vele ongevallen in die periode van het jaar.

Wat doen we eraan?

Op maandag 14 september planden we een preventieve fietsencontrole.

Onze wijkinspecteur en een vrijwilliger voerden de controles uit. Ze gingen telkens na of de fietsen enige mankementen vertoonden. Er werd een fiets-controlekaart meegegeven met de leerlingen om zo nodig de fiets te laten herstellen.

the daily mile

The Daily Mile.pdf

Met de 'Daily Mile' naar een fittere toekomst!

The Daily Mile is een eenvoudig concept!

De kinderen lopen of wandelen een mijl, samen met hun klasgenootjes.

Hierdoor verbetert hun concentratievermogen, hun conditie... èn hun humeur gaat er op vooruit.

Door de coronamaatregelen kunnen we maar 1x per maand gaan zwemmen. Daardoor komen kinderen aan minder beweging toe. The Daily Mile is een ideaal alternatief om toch voldoende te bewegen!

In de klas wordt ook uitgelegd waarom bewegen zo belangrijk is en wat er dan precies gebeurt met je lichaam.

welkom terug

Na een deugddoende vakantie zijn we met z'n allen weer supergoed gestart...

proclamatie

Maandag 29 juni was er de officiële proclamatie van de leerlingen van het 6e leerjaar!

Alle kinderen kregen hun welverdiende getuigschrift en zijn helemaal klaar voor de grote school...

Proficiat allemaal! We zullen jullie zeker missen!

MUG-heli

In het kader van de Warmste Week hadden wij de MUG-heli op bezoek.

Daarnaast kregen de leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar uitleg van een spoedverpleegkundige.

Een gebeurtenis om niet snel te vergeten!!

poolparty

De Sint-Maartensschool is de sportiefste school!

Meester Ruben ontving uit handen van schepen van sport Dirk Verhaeghe een waardebon van 200 euro. In het kader van de actie 'Sportiefste school' sprokkelde onze school het meest aantal punten.

We kregen er ook een heuse poolparty bovenop!!

Geluksvogels

We werkten de voorbije schooljaren rond het thema 'Geluksvogels'.

De boeken toonden ons hoe je vrienden kunt zijn en blijven. Want nog belangrijker dan vrienden hebben, is vrienden zijn.

De inzichten uit de boeken zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar levenskwaliteit. De verhalen boden de leerkrachten kansen om met kinderen in gesprek te gaan over de ingrediënten van oprecht geluk en warme vriendschap.

kamperen en BBQ op school!

Enkele sfeerbeelden van 'camping' Sint-Maarten...