SCHOOL IN BEELD

proficiat!

Op het Oostkamps schoolschaaktoernooi behaalden 'onze' schakers de 1e plaats!

YES!-dag

Zaterdag 18 mei was het zover... 38 leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar schreven zich in voor een dag vol avontuur!

beroepenmarkt

Elk jaar organiseert het 6e leerjaar een beroepenmarkt op school.

Ouders, grootouders, ... komen dan naar school om hun beroep voor te stellen.

sponsortocht

Met onze actie deden we mee in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

In de omgeving van de school werd een circuit afgebakend van 1 kilometer. Op de controlekaart van de kinderen werd aangeduid hoeveel kilometer ze die dag aflegden. Per 'gelopen', 'gerende', 'gestapte', 'geslenterde', ... kilometer kon zo geld ingezameld worden voor Broederlijk Delen.

bednet-pyjamadag

Vrijdag 15 maart was het weer zover, de Nationale pyjamadag. Die dag steunden we met z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte. We trokken met z'n allen - uit solidariteit - onze pyjama aan.

genieten van het eerste lentezonnetje

inleefdag Spes Nostra

Onze leerlingen van het 6e leerjaar konden al eens proeven van een dag in een secundaire school.

Maandag 21 januari waren we heel erg welkom in Spes Nostra Zedelgem.

Op het programma:

  • troeven van de middenschool, gebracht door de directeur
  • het leven van elke dag, gebracht door leerlingen van het 1e jaar
  • zoektocht via de website
  • 3 proeflesjes (creatieve en sociale vorming, STEM-technieken, economie)
  • frietjes
  • 3 proeflesjes (Latijn, STEM-wetenschappen, moderne vreemde talen)

Binnenkort komt ook het CLB langs op school om de kinderen en hun ouders te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze.

bomen op de speelweide

Schaduw op de speelweide... een actiepunt van het oudercomité dat in het laatste weekend van de kerstvakantie werd aangepakt.

Door jong en iets ouder werden 24 wilgentakken op de speelweide geplant.

Bedankt voor dit mooie initiatief!

kerstspel

Naar jaarlijkse traditie werd ook dit jaar een kerstmusical opgevoerd op kerstavond.

Loppemse kinderen brengen zalige kerstmusical

Leerlingen van de Sint-Maartensschool in Loppem voerden een zalige kerstmusical op voor de bewoners van WZC Klaverveld in Zedelgem. "Al meer dan dertig jaar presenteren we graag een musical. Vroeger was dat in WZC Maartenshove in Loppem", vertelt leerkracht Piet Tanghe. Op kerstavond om 17 uur is de musical te zien in de kerk van Loppem.

kerstmarkt

Op 14 december organiseerden we een gezellige kerstmarkt voor het goede doel (Welzijnszorg).

Enkele sfeerbeeldjes...

SINTERKLAAS

Hij komt... hij komt...

Ook wij kregen hoog bezoek. We mochten Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten verwelkomen!

Ook in Loppem waren dit jaar geen stoute kinderen...

Het nachtelijke bezoek...

WELZIJNSZORG

Robby werd geboren in 1996. Sindsdien is hij ons symbool voor kinderen in armoede in de basisschool. Samen met zijn vrienden beleeft hij allerlei avonturen, die kleur geven aan het armoedeverhaal.

schaatsen

Tijdens de wintermaanden gaan we geregeld schaatsen in Boudewijn Seapark...

sociale vaardigheden

Elke maand vieren we de 'verjaardagen' van de kinderen. Elk kind wordt dan eens in de 'bloemetjes' gezet. Elke maand komt tijdens de verjaardagen een bepaald punt rond sociale opvoeding aan bod. In de klas wordt dit dan verder uitgewerkt.

Dit schooljaar werken we rond het thema 'Geluksvogels'.

(Geluk voor kinderen - Leo Bormans).

Geluk op kindermaat in een magisch en groot boek. Het thema leert ons het leven te ervaren als een feest. Positief en hoopvol ingesteld zijn, maakt je veerkrachtiger en gelukkiger. Maar hoe doe je dat? De tien vogels in ons thema geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees niet bang, maak plannen, werk samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig. Zo maak je zelf van elke dag een feest.

voorleesweek

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zetten we graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

project Wereld Oorlog I

Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 vond een oorlog plaats waaraan veel landen meededen. Ze noemden die oorlog daarom toen De Grote Oorlog of de loopgravenoorlog. Ook België deed mee aan de Eerste Wereldoorlog: het werd aangevallen door het Duitse leger, op weg naar Frankrijk. In 1918 kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog doordat Frankrijk en Groot-Brittannië versterking kregen van de Verenigde Staten (Amerika). Frankrijk en Groot-Brittannië kregen er daardoor zoveel soldaten bij, dat Duitsland op 11 november 1918 om een wapenstilstand vroeg. Een jaar later werd in Versailles bij Parijs de officiële vrede gesloten. In de vier jaar die de oorlog had geduurd had, waren ongeveer 10 miljoen soldaten gesneuveld.

Ook in onze school herdachten we de vele slachtoffers.

Zondag 11 november mochten 12 leerlingen van het zesde leerjaar deelnemen aan de plechtigheid in Brussel. Onze school vertegen-woordigde er de provincie West-Vlaanderen.