schoolraad

De schoolraad is een orgaan met advies- en overlegbevoegdheid, samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen.


 • oudergeleding
   • Ann Maertens
   • Pieter Devooght
   • Lieven Goethals
 • personeelsgeleding
   • Bruno Zutterman
   • Marleen Vervaecke
 • lokale gemeenschap
   • Nathalie Michils
   • Mathias De Waele
 • directie
   • Jan Vanhixe
 • voorzitter
   • Pieter Devooght