Welkom in de Sint-Maartensschool!


nieuw mailadres secretariaat: secretariaat@schoolloppem.be

Welkom aan alle kinderen!

We staan met ons volledige schoolteam klaar om je te verwelkomen, om je te begeleiden doorheen jouw schoolloopbaan.

We willen jou iets bijbrengen, je aanmoedigen, jou mee helpen vorm te geven aan jouw eigen persoonlijkheid.

Weet dat we nooit 'tegen' je zijn, maar dat we er met z'n allen 'voor' jou zijn!

We hopen dat je doorheen onze school een aangename tocht mag maken en dat je met een volgepropte rugzak onze school verlaat...

Welkom aan alle ouders en grootouders!

We willen graag een warme, open school zijn: een school met een hart.

We staan dan ook klaar om naar u te luisteren, om uw mening te horen. Wanneer u vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen, we zullen u graag helpen.

Maar weet dat we soms beslissingen moeten nemen in functie van de groep, dat we niet altijd rekening kunnen houden met individuele wensen... maar vertrouw erop dat we steeds een beslissing nemen in het beste belang van kinderen!

U gaf ons uw vertrouwen; wij doen ons best dit niet te beschamen... We hopen dat u en uw kind zich goed mogen voelen in onze school. Een open geest en een open hart kunnen garant staan voor een gelukkig schoolleven... dat wensen wij u met ons hele schoolteam toe!


Namens het voltallige schoolteam,


Jan Vanhixe

directeur

dinsdag 19 maart

 • zwemmen voor 4e, 5e en 6e leerjaar
 • medisch consult voor 1e kleuter (CLB Brugge)
 • leerlingenraad
 • dactylo (les 2)

woensdag 20 maart - !! Er wordt woensdag NIET gestaakt !!

 • zwemmen voor 3e kleuter
 • beroepenmarkt voor 6e leerjaar
 • 14u30: poppenkast (OC)
 • 20u15: OC-vergadering

vrijdag 22 maart

 • attituderapport

maandag 25 maart

 • infoavond sociale media

dinsdag 26 maart

 • zwemmen voor 1e, 2e en 3e leerjaar
 • mega-project voor 6e leerjaar
 • dactylo (les 3)

woensdag 27 maart

 • verjaardagen en sociale vaardigheden

donderdag 28 maart

 • medisch consult voor 1e kleuter (CLB Brugge)
 • uitstap kinderboerderij voor 2e leerjaar
 • 19u00: infoavond vredesklassen (6e leerjaar)

maandag 1 april

 • 6e leerjaar naar VHSI

dinsdag 2 april

 • zwemmen voor 4e, 5e en 6e leerjaar
 • toneel voor 1e kleuter
 • oudercontact voor wijkschool en 3e kleuter
 • dactylo (les 4)

woensdag 3 april

 • zwemmen voor 2e kleuter
 • rapport Dagelijks Werk

donderdag 4 april

 • oudercontact voor lager en 3e kleuter A

vrijdag 5 april

 • sober maan

zaterdag 6 april - maandag 22 april

 • PAASVAKANTIE

dinsdag 23 april

 • Welkom terug!
 • zwemmen voor 1e, 2e en 3e leerjaar

dinsdag 23 april - vrijdag 26 april

 • bosklassen voor 4e leerjaar