Welkom in de Sint-Maartensschool!


nieuw mailadres secretariaat: secretariaat@schoolloppem.be

bedankt!

We willen iedereen van harte bedanken voor jullie deelname aan de koekenverkoop...

De verkoop bracht € 2.353,71 op!

Met deze opbrengst zetten we in op de verdere digitalisering van onze school. (digitale borden in de kleuterklassen, extra wifi-schotels, ...)


Welkom aan alle kinderen!

We staan met ons volledige schoolteam klaar om je te verwelkomen, om je te begeleiden doorheen jouw schoolloopbaan.

We willen jou iets bijbrengen, je aanmoedigen, jou mee helpen vorm te geven aan jouw eigen persoonlijkheid.

Weet dat we nooit 'tegen' je zijn, maar dat we er met z'n allen 'voor' jou zijn!

We hopen dat je doorheen onze school een aangename tocht mag maken en dat je met een volgepropte rugzak onze school verlaat...

Welkom aan alle ouders en grootouders!

We willen graag een warme, open school zijn: een school met een hart.

We staan dan ook klaar om naar u te luisteren, om uw mening te horen. Wanneer u vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen, we zullen u graag helpen.

Maar weet dat we soms beslissingen moeten nemen in functie van de groep, dat we niet altijd rekening kunnen houden met individuele wensen... maar vertrouw erop dat we steeds een beslissing nemen in het beste belang van kinderen!

U gaf ons uw vertrouwen; wij doen ons best dit niet te beschamen... We hopen dat u en uw kind zich goed mogen voelen in onze school. Een open geest en een open hart kunnen garant staan voor een gelukkig schoolleven... dat wensen wij u met ons hele schoolteam toe!


Namens het voltallige schoolteam,


Jan Vanhixe

directeur

vrijdag 7 december - vrijdag 14 december

 • proefwerken voor 4e, 5e en 6e leerjaar HEEL VEEL SUCCES!!

maandag 10 december - vrijdag 14 december

 • proefwerken voor 2e en 3e leerjaar HEEL VEEL SUCCES!!

woensdag 12 december

 • schoolraad

vrijdag 14 december

 • einde proefwerken
 • kerstmarkt (15u00 - 18u00) IEDEREEN WELKOM!!

dinsdag 18 december

 • zwemmen voor 1e, 2e en 3e leerjaar
 • kerstrapport

woensdag 19 december

 • kerstspel in wzc Klaverveld
 • verjaardagen en sociale vaardigheden
 • oudercontacten voor 2e, 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar

vrijdag 21 december

 • kerstspel in de Sint-Martinuskerk
 • schaatsen voor 5e en 6e leerjaar

zaterdag 22 december

 • start kerstvakantie ZALIG KERSTFEEST en GELUKKIG NIEUWJAAR

maandag 24 december

 • kerstspel in de Sint-Martinuskerk
    • kinderen aanwezig om 16u30
    • start viering om 17u00

maandag 7 januari

 • start 2e trimester