afwezigheid

ziektebriefjes.pdf

Hiernaast kun je een document terugvinden waarop je als ouder kan noteren als uw kind afwezig is wegens ziekte.

Wij vragen om de leerkracht of de school zo snel mogelijk in te lichten indien uw dochter/zoon afwezig is. Dit kan via mail naar de klas of telefonisch naar het secretariaat 050/36.42.00. Deze afspraak werd gemaakt voor de veiligheid van uw kind, zodat wij steeds weten waar het zich bevindt.

Het is wel belangrijk om rekening te houden met volgende aandachtspunten

  • Uw kind is verplicht aanwezig te zijn op alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni.

  • Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig omwille van ziekte, dan is een doktersbriefje verplicht.

  • OPGELET: U mag slechts vier maal zelf een briefje schrijven.

  • Vanaf de vijfde maal dat uw kind afwezig is wegens ziekte, is een doktersbriefje verplicht.

Medicijnen op school

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet thuishoort op school.

Het kan gebeuren dat een leerling op school medicijnen moet nemen. Aangezien leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel geen artsen zijn, mogen zij dus niet zomaar medicijnen toedienen. Daarom vragen we een aantal regels te volgen:

  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.

  • Indien toch aan uw kind medicatie op school moet worden toegediend, en voor zover de toediening ervan niet door medisch personeel noodzakelijk is, is het verplicht het attest - dat u hiernaast terugvindt - in te vullen.

  • De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

  • Bij twijfel of vragen vanuit de school kan contact worden opgenomen met de CLB-arts.

  • De medicatie moet steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter worden meegebracht, voorzien met etiket met daarop de naam van het kind.

medicatie op school.pdf