Menigheten Samfundet

Kristiansand & Egersund

Våre skoler

Samfundets skole Sentrum AS

web: krs.samfundet.org

Samfundets skole Oftenes AS

web: oft.samfundet.org

Samfundets skole Dvergsnes AS

web: dve.samfundet.org