Ledelse

Samfundet ledes av Samfundsstyret, som er det øverste styret for menighetene. Styret har til sammen 12 medlemmer og består av medlemmene i begge menighetsstyrene. Hver menighet har sitt menighetsstyre som leder den lokale menigheten.

Samfundsstyrets formann er forstander Sigmund Aamodt, og varaformann er forstander Ragnar Eigestad.

Formann i Menighetsstyret i Kristiansand er Tormod Aamodt, og varaformann er Evert Dean. Formann i Menighetsstyret i Egersund er Ragnar Eigestad, og varaformann er Sverre Leidland.

Menighetene velger hvert år sitt menighetsstyre, og alle voksne medlemmer har stemmerett. Det er bare menn som kan velges til å sitte i menighetsstyret.