Bygninger og eiendommer

Menigheten Samfundet har hatt en omfattende utbygging de siste årene på grunn av skolenes vekst og behov for større arealer. Dette gjelder spesielt for menigheten i Kristiansand. Trossamfunnet er lokalisert på de stedene som er markert på kartet.

Kirken i Kristiansand

Menigheten Samfundet Kristiansand

Kristian IV gt 65

4614 Kristiansand

Kirken i Søgne

Menigheten Samfundet

Oftenesheia 2

4641 Søgne

Forsamlingslokalet i Randesund

Menigheten Samfundet

Dvergsnesveien 145

4639 Kristiansand

Kirken i Egersund

Menigheten Samfundet Egersund

Sokndalsveien 53

4370 Egersund

Nils Henrik Abelshus

Nils Henrik Abels hus

Tordenskjoldsgt 68

4614 Kristiansand

Flerbrukshall i Søgne


Kirkegården i Kristiansand


Kirkegården i Søgne


Kirkegården i Egersund


Kirkegården på Helleland