Skole

Samfundets skole driver opplæring på grunnskolenivå. Skolen er godkjent etter Friskoleloven § 2-1. Skolen drives ut fra det religiøse grunnsyn som Menigheten Samfundet bygger på.

Skolen gir undervisning etter læreplanen L 06 i alle fag, bortsett fra i kristendomsfaget. Skolen har utarbeidet egen læreplan i faget Kristendom med orientering om andre religioner og livssyn, filosofi og etikk. Planen er godkjent av offentlige skolemyndigheter.

Samfundets skole er en livssynskole forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse og Menigheten Samfundets grunnregler. Skolens verdigrunnlag kommet til uttrykk i Grunnregler for Samfundet, paragraf 1 og 2 og skolens formålsparagraf. Skolen har et forkynnende kristendomsfag og skal gjennom undervisningen ivareta menighetens dåpsopplæring. Kristendomsfaget er obligatorisk, og det gis ikke fritak for dette.