Egersund

Skoleledelsen

Rektor

Yngvar Hetland

Telefon: 51 49 62 20

Mobil: 988 91 430

e-post: yngvar.hetland@samfundet.org

Inspektør

Ulrik Helleland

Telefon: 51 49 62 20

Mobil: 938 20 708

e-post: ulrik.helleland@samfundet.org

Kontor

Stine Tønnessen

Telefon: 51 49 62 20

Mobil: 454 35 834

e-post: egersund@samfundet.org

stine.h.tonnessen@samfundet.org

Lærere

Lærer

Lotte Aamodt

Mobil: 453 95 945

e-post: lotte.aamodt@samfundet.org

Lærer

Tor Harald Dversnes

Mobil: 970 74 669

e-post: tor.harald.dversnes@samfundet.org

Lærer

Katrine Dean Gløpstad

Mobil: 932 95 906

e-post: katrine.dean@samfundet.org

Lærer

Kari Helleland

Mobil: 472 68 412

e-post: kari.helleland@samfundet.org

Sosiallærer

Tonje Helleland

Mobil: 971 61 785

e-post: tonje.helleland@samfundet.org

Lærer

Janne Johnsen

Mobil: 900 86 435

e-post: janne.johnsen@samfundet.org

Lærer

Kurt Klungland

Mobil: 995 15 156

e-post: kurt.mikal.klungland@samfundet.org

Lærer

Kjetil Korsmo

Mobil: 958 84 149

e-post: kjetil.korsmo@samfundet.org

Lærer

John Egil Leidland

Mobil: 971 99 294

e-post: john.egil.leidland@samfundet.org

Lærer

Sverre Leidland

Mobil: 404 08 102

e-post: sverre.leidland@samfundet.org

Lærer

Kjell Valand

Mobil: 991 60 816

e-post: kjell.valand@samfundet.org

Assistent

Åse Elin Erlandsen

Mobil: 478 17 341

e-post: ase.elin.leidland.erlandsen@samfundet.org

Assistent

Birgitte Hetland Rundevold

Mobil: 948 58 011

e-post: birgitte.hetland.rundevold@samfundet.org

Assistent

Kirsti Korsmo

Mobil: 482 67 519

e-post: kirsti.korsmo@samfundet.org