Veiledere

Denne siden er først og fremst ment for menighetens medlemmer. Det er opplæringsdokumenter og opplæringvideoer i hvordan vi bruker Google systemet internt i menigheten. For å kunne bruke Google-tjenensten, må du ha brukernavn og passord, og det har menighetens medlemmer.