Salg

Ved bestilling, kontakt Lennart Dean i samfundets forlag på e-post: lennart.dean@samfundet.org

I Egersund, kontakt Stine Tønnessen på e-post: stine.h.tonnessen@samfundet.org

Oppgi hvem som bestiller, adressen og hvor fakturaen skal sendes.

Samfundets historie, bind I

Denne boken beskriver historien fra før Menigheten Samfundet ble stiftet og frem til år 1900.

Antall sider: 511, innbundet

Utgitt år: 1990

Pris: 500,-

Samfundets historie, bind II

Denne boken er en fortsettelse til Samfundets historie, bind I. Den tar for seg tiden fra år 1900 og frem til 1928.

Antall sider: 551

Utgitt år: 2001

Pris: 500,-

Samfundets historie, bind III

Denne boken er en fortsettelse til Samfundets historie, bind II. Den tar for seg tiden fra år 1928 og frem til 1960.

Antall sider: 482

Utgitt år: 2018

Pris: 500,-

Bernt Lomelands prekensamling

Bernt Lomeland var menighetens første forstander i Kristiansand. Tekstene i denne boken er hentet fra forskjellige kilder, blant annet tidsskriftet "Tiden" og menighetsbladet "Samhold". Prekenene er omskrevet, forenklet og tilpasset dagens språk.

Antall sider: 437, innbundet

Utgitt år: 2000

Pris: 400,-

Samfundets tro og bekjennelse

Samfundets tro og bekjennelse, en kort fremstilling av læren.

Antall sider: 47, heftet

Utgitt år: 1997

Pris: 50,-

Martin Aamodts prekensamling

Martin Aamodt var forstander ved menigheten i Egersund fra 1942 til 1986. Flere av hans prekener er samlet i denne boken.

Antall sider: 693, innbundet

Utgitt år: 1995

Pris: 400,-

Kingos reviderte salmebok

Salmeboken er en revidert utgave av den opprinnelige "Kingos salmebok". Salmeboken inneholder de aller fleste salmene fra "Kingos salmebok". De salmer som ikke blir brukt i menigheten er utelatt i denne utgaven.

Antall sider: 759, innbundet

Utgitt år: 2008

Pris: 300,-

Nicolay Fardals prekensamling

Nicolay Fardal var forstander ved menigheten i Kristiansand fra 1928 til 1960. Flere av hans prekener er samlet i denne boken.

Antall sider: 411, innbundet

Utgitt år: 1982

Pris: 200,-