Medlemskap

Den som ønsker å bli medlem av menigheten, må motta undervisning hvis vedkommende ikke tidligere er blitt undervist i Samfundets lære. Undervisningen strekker seg i alminnelighet over ca. et skoleår. Etter at undervisningen er gjennomført, må vedkommende ta stilling til om han eller hun ønsker å bli opptatt i menigheten. I så fall sendes skriftlig søknad til Menighetsstyret. Hvis vedkommende tidligere har tilhørt et annet kirkesamfunn, må utmeldingsattest vedlegges. Opptak skjer ved dåp dersom vedkommende ikke er døpt i et rettlærende kirkesamfunn.

For nærmere informasjon kontakt en av menighetens forstandere (se kontaktinfo).