Maatschappij- en welzijnswetenschappen

domeingebonden doorstroomfinaliteit 

✓ domein Maatschappij en welzijn

✓ verder studeren

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie.

Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. 

Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. 

Wat leer je

de mens en zijn interacties met anderen 

de mens en zijn verhouding tot de samenleving

maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen

basis filosofie: nadenken over wie we zijn, nadenken over goed en kwaad, nadenken over de zin van het leven

specifieke doelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie 

specifieke doelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders 

Wat is het verschil tussen Maatschappij en welzijn en Maatschappij- en welzijnswetenschappen?

De doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting Maatschappij en welzijn is verwant met de domeingebonden doorstroomstudierichting Maatschappij en welzijnswetenschappen. In beide richtingen staat de studie van de mens centraal.

In de theoretisch-praktische studierichting Maatschappij en welzijn komen naast theoretische inzichten ook praktische vaardigheden aan bod en wordt er dus ook actief gewerkt aan beroepscompetenties. De theorie wordt opgebouwd vanuit en met praktische ervaringen met als focus gezondheidsbevordering toepassen in de praktijk. Je leert ook hoe je moet omgaan met mensen.

De theoretische studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is theoretischer. Je krijgt hier het vak filosofie. De menswetenschappelijke vorming blijft abstracter vanuit theoretische concepten. Er gaat minder aandacht naar biologie (anatomie en fysiologie van de mens). De algemene vorming is uitgebreider en abstracter.  

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Studierichtingen in de 3de graad

Er is gekozen om de mogelijkheden en kansen van leerlingen zo ruim mogelijk te houden, dus er zijn nog andere opties mogelijk dan degene die opgesomd staan. Logisch voortbouwende studierichtingen zijn: