Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

✓ Domeingebonden doorstroomfinaliteit

✓ domein STEM

✓ Verder studeren

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen gaan ook vanuit wiskunde conceptueel nadenken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.  

Wat leer je

Uitgebreid pakket wetenschappen: biologie, chemie

Uitbreiding van fysica: uitgebreid pakket uitgebreide fysica

STEM-geïntegreerd probleemoplossen en labo

Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek

Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren


Wat is het verschil tussen Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen en Biotechnologische en chemische technieken?

In de domeingebonden doorstroomstudierichting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen vinden we in vergelijking met doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting Biotechnologische en chemische technieken een meer uitgebreide wiskundige vorming en een meer uitgesproken wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica.


Beide studierichtingen hebben een geïntegreerd projectmatig luik. In Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen focust dit onderdeel op ‘onderzoek en ontwikkeling’ in een ruime waaier van biotechnologische en chemische STEM-contexten.


In Biotechnologische en chemische technieken gaat de aandacht naar beroepscompetenties en contexten die verbonden zijn met labowerk en industriële productie bij voeding, chemie en farmacie. 

Ervoor?

Je bent geslaagd in de tweede graad.

Erna?

Studierichtingen na de 3de graad

Het doorstroomprofiel maakt een koppeling met de meest logische vervolgopleidingen per studierichting in een bepaald wetenschapsdomein. Dit is echter niet exclusief.

Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen / Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), Gezondheidszorg

Onderwijs