Zorg en welzijn

Arbeidsmarkt finaliteit

✓ domein Maatschappij en welzijn

Meteen aan de slag

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit

Het accent ligt op hoe de gezonde mens in een diverse samenleving zorg draagt voor zichzelf in de thuiscontext. Daarom wordt er flink geoefend op sociale en communicatieve vaardigheden. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie (lichaam) en fysiologie (werking van het lichaam). Ze maken kennis met directe zorg (mens zelf), maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg (omgeving/voeding/ linnen).

Wat leer je

Je maakt kennis met de doelgroepen uit zorg en welzijn.

Je leert veel over de mens en hoe je die thuis kan verzorgen, maar ook hoe je jezelf kan verzorgen (zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving).

Je leert hoe je gezond leven en welzijn kan stimuleren bij jezelf en bij anderen.

Je leert hoe je zorg kan dragen voor de woon- en leefomgeving: de was, gezonde maaltijden, schoonmaken, boodschappen doen enz.

Je leert vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen ondersteunen en begeleiden.

Je krijgt een brede basisvorming.

Je oefent veel op expressie en sociale, communicatieve en maatschappelijke vaardigheden.

Je leert meer over anatomie en fysiologie.

Je versterkt je pedagogische vaardigheden.

Wat is het verschil tussen Zorg en welzijn en Maatschappij en welzijn?

De arbeidsmarktgerichte studierichting Zorg en welzijn is verwant met de  doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting Maatschappij en welzijn. In beide richtingen staat de mens centraal.

De praktijkgerichte studierichting Zorg en welzijn is vooral praktisch. Je leert vooral vaardigheden (linnenzorg, maaltijdzorg, interieurzorg, gezondheidszorg, communicatie) en hierbij een aantal theoretische elementen die nodig zijn om de praktijk goed uit te voeren.

In de theoretisch-praktische studierichting Maatschappij en welzijn is zowel de algemene als de theoretische richtingspecifieke vorming uitgebreider en abstracter. Je leert hier aan aantal competenties in de praktijk voor gezondheidsbevordering in een gezin (communicatie, begeleiding, zorg verlenen). 

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Studierichtingen in de 3de graad

Er is gekozen om de mogelijkheden en kansen van leerlingen zo ruim mogelijk te houden, dus er zijn nog andere opties mogelijk dan degene die opgesomd staan. Logisch voortbouwende studierichtingen zijn: