Maatschappij en welzijn

dubbele finaliteit / doorstroom- en arbeidsmarktgericht 

✓ domein Maatschappij en welzijn

meteen aan de slag of verder studeren

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Dit legt een theoretische basis om voor anderen te kunnen zorgen en hen te kunnen begeleiden.

Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat leer je

Als persoon in verbondenheid met anderen aan de diverse samenleving deelnemen

Kennis maken met het begeleiden en verzorgen van kinderen en gezonde volwassenen

Reflecteren over thema’s en ontwikkelingen in de samenleving

Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie 

Sociologie / (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s

Indirecte (voeding en woon- en leefomgeving) en directe (lichamelijke) logistieke  zorg 

Expressie

Wat is het verschil tussen Maatschappij en welzijn en Maatschappij- en welzijnswetenschappen?

De doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting Maatschappij en welzijn is verwant met de domeingebonden doorstroomstudierichting Maatschappij en welzijnswetenschappen. In beide richtingen staat de studie van de mens centraal.

In de theoretisch-praktische studierichting Maatschappij en welzijn komen naast theoretische inzichten ook praktische vaardigheden aan bod en wordt er dus ook actief gewerkt aan beroepscompetenties. De theorie wordt opgebouwd vanuit en met praktische ervaringen met als focus gezondheidsbevordering toepassen in de praktijk. Je leert ook hoe je moet omgaan met mensen.

De theoretische studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is theoretischer. Je krijgt hier het vak filosofie. De menswetenschappelijke vorming blijft abstracter vanuit theoretische concepten. Er gaat minder aandacht naar biologie (anatomie en fysiologie van de mens). De algemene vorming is uitgebreider en abstracter.  

Wat is het verschil tussen Zorg en welzijn en Maatschappij en welzijn?

De arbeidsmarktgerichte studierichting Zorg en welzijn is verwant met de  doorstroom- en arbeidsmarktgerichte studierichting Maatschappij en welzijn. In beide richtingen staat de mens centraal.

De praktijkgerichte studierichting Zorg en welzijn is vooral praktisch. Je leert vooral vaardigheden (linnenzorg, maaltijdzorg, interieurzorg, gezondheidszorg, communicatie) en hierbij een aantal theoretische elementen die nodig zijn om de praktijk goed uit te voeren.

In de theoretisch-praktische studierichting Maatschappij en welzijn is zowel de algemene als de theoretische richtingspecifieke vorming uitgebreider en abstracter. Je leert hier aan aantal competenties in de praktijk voor gezondheidsbevordering in een gezin (communicatie, begeleiding, zorg verlenen). 

Ervoor?

Je bent geslaagd in de eerste graad.

Erna?

Studierichtingen in de 3de graad

Er is gekozen om de mogelijkheden en kansen van leerlingen zo ruim mogelijk te houden, dus er zijn nog andere opties mogelijk dan degene die opgesomd staan.

Logisch voortbouwende studierichtingen zijn: