Opvoeding en begeleiding

✓ dubbele finaliteit / doorstroom- en arbeidsmarktgericht 

✓ domein Maatschappij en welzijn

✓ meteen aan de slag of verder studeren

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Wat leer je

Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind (0 tot 12j)

Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek

Deontologie

Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang

Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen/pedagogisch handelen in de kinderopvang  

Minimum 8 graaduren stage.

Wat is het verschil tussen Welzijnswetenschappen en Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding?


De domeingebonden doorstroomstudierichting Welzijnswetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen Gezondheidszorg én Opvoeding en Begeleiding. 

In het studierichtingsprofiel kan je een overzicht met de vergelijking tussen deze 3 studierichtingen terugvinden.

Ervoor?

Je bent geslaagd in de tweede graad.

Erna?

Aan de slag


Studierichtingen na de 3de graad

Het doorstroomprofiel maakt een koppeling met de meest logische vervolgopleidingen per studierichting in een bepaald wetenschapsdomein. Dit is echter niet exclusief.

DOMEIN Sociale wetenschappen 

Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs, Sociaal-agogisch werk