Kinderraad

Waarom een kinderraad?
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Wat is het doel?
De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school en de omgeving. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, luisteren naar elkaar, hun mening te uiten, compromissen sluiten en beslissingen nemen. Kortom: Democratisch Burgerschap!

Door het invoeren van een kinderraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën.

Wat leer je allemaal?
De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Wie hebben er zitting in de Kinderraad

Wat zijn jaarlijks terugkerende activiteiten voor de kinderraad?