Communicatie

Communicatie
Onze school zet zich in om de samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht te versterken. Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u een goed idee. We werken het liefst op afspraak, zodat we echt tijd voor u hebben. In verband met de pauze- en werktijdenregeling van het onderwijspersoneel worden gesprekken op maandag t/m donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ingepland. Wij vinden een open en heldere communicatie met onze ouders van grote waarde. Wij hebben hiervoor de volgende informatiekanalen. 


Oudergesprekken

We vinden het waardevol om aan het begin van het schooljaar te starten met een gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Het is bedoeld om het begin van het schooljaar te markeren en om als partners samen een goede start te maken. In februari en juni vinden de verplichte voortgangsgesprekken plaats. De leerontwikkeling en het welbevinden van uw kind staan centraal. In november zijn de gesprekken facultatief. In de bovenbouw zijn de kinderen aanwezig tijdens het gesprek. Zo worden ze meer betrokken bij hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling.  

Een kijkje in de klas groep 1 t/m 8

We zouden het fijn vinden als u (of opa, oma, oppas) na schooltijd regelmatig met uw kind de klas inloopt om samen bijvoorbeeld een werkje te bewonderen of een kort praatje te maken met de leerkracht. Op deze manier blijven de lijntjes kort en dat vinden we belangrijk. Om 14.30 uur start de pauze van de leerkracht. Daarnaast zijn er geplande kijkmomenten in groep 1-2 voor ouders van startende kleuters en  enkele inloopmomenten voor alle ouders. 

Ouderhulp

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: begeleiden bij een excursie, het organiseren van de verjaardag van de leerkracht, ondersteunen bij een viering. De ouderhulp valt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school.

Informatieplicht gescheiden ouders

De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders (met gezag) geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte wordt gesteld. Wij waarderen het dat de verzorgende ouder informatie doorgeeft aan de andere ouder en dat oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de directeur. 

Afspraken e-mail en Social Schools
Een goede communicatie zorgt voor duidelijkheid en verbinding. Het zorgt ervoor dat ouders, kinderen en teamleden zich gehoord en gezien voelen. Daarom hanteren we graag onderstaande afspraken

wanneer het gaat om berichtgeving via e-mail of Social Schools.