Onze identiteit

Vanuit onze katholieke traditie delen wij de waarden als hoop, liefde, optimisme en behulpzaamheid. Leerlingen leren respect te hebben voor het unieke van ieder mens en de wereld om hen heen. Wij streven ernaar om leerlingen op te voeden tot sociale mensen met oog, oor en hart voor elkaar.

Iedereen die zich thuis voelt bij ons is van harte welkom, zolang wederzijds respect leidend is. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat leerlingen kennis en begrip hebben over godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen.

Wij vieren op school de Christelijke feestdagen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de betekenis van deze dagen. Door de koppeling te maken naar de hedendaagse maatschappij staan vieringen in het teken van goed burgerschap. Soms wordt er een maatschappelijke activiteit aan toegevoegd.