Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Interne vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op, luistert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Op De Beekgraaf zijn Lisa Ruijs en Annemiek Gardien de interne vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersoon  (EVP)

De externe vertrouwenspersonen van GGD Hart voor Brabant bieden onafhankelijk advies en ondersteuning bij ingrijpende situaties waar kinderen tot en met 18 jaar bij betrokken zijn. Je kan hierbij denken aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, ernstige ziekte, plotseling overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. Externe vertrouwenspersonen zijn snel inzetbaar en bieden hulp bij deze vragen en situaties met als doel dat kinderen zo snel mogelijk weer normaal en veilig naar school, kinderopvang of sportvereniging kunnen gaan. EVP zijn speciaal opgeleide professionals, deskundig en onafhankelijk, die bemiddelend kunnen optreden en problemen aanpakken. In overleg wordt de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts geïnformeerd en eventueel betrokken.  De externe vertrouwenspersoon kan 24/7 geconsulteerd worden:

·       Tijdens kantooruren: 088-3686759

·       Buiten kantooruren: 088-3686813