Samenwerkingsverband

Samen Passend Onderwijs vormgeven

De meeste kinderen gaan vanuit de kinderopvang moeiteloos door naar de basisschool. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Scholen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Uiteraard hebben ouders hier ook een belangrijke rol in. Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt samenwerkingsverband PO 30.06 in beeld. Zij zijn verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs van o.a. de gemeente Bernheze. 


Op de Beekgraaf steken we onze energie in de mogelijkheden van de leerlingen. Centraal staat steeds de vraag: wat heeft dit kind van ons nodig om de volgende stap te kunnen maken? Uitgangspunt hierbij is, dat wij binnen de basisondersteuning tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de meeste leerlingen. Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kunnen wij een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het SWV. 


Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de site van
SWV PO 30 06.

Ouder en jeugdsteunpunt 30 06

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

Contactgegevens SWV PO 30 06

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Cereslaan 8

5384 VT Heesch

telefoonnummer: 0412 – 617 077

e-mailadres: info@swvpo3006.nl