Overige partners

Buitenschoolse opvang (BSO)

In het gebouw 'De Kubiek' is ook BSO De Benjamin gevestigd. Zij verzorgen voor- en naschoolse opvang. Door onze samenwerking, met op elkaar aansluitende opvang en een breed aanbod, bieden we kinderen kansen om zich optimaal te ontwikkelen. We willen gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en faciliteiten. Denk aan een goede overdracht van voorschoolse voorzieningen of het optrekken in gezamenlijke activiteiten.

Daarnaast werken we samen met kinderdagverblijf De Dierenvriendjes.

Samenwerking met Jeugdgezondheid GGD, Ons Welzijn en de Wegwijzer

Soms heeft een kind een specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of psychische of fysieke ontwikkeling. Ouders, opvoeders en school hebben regelmatig vragen over opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, internetgebruik en de puberteit. In de gemeente Bernheze kunt u hiervoor op verschillende plekken terecht: op school, de jeugdgezondheidszorg, uw huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin Maasland (CJG). 

GGD (jeugdgezondheidszorg)

De Jeugdgezondheid van de GGD Hart voor Brabant zet zich in voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd tot 19 jaar. Bij de GGD werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten en andere professionals. Samen met school houden ze de gezondheid van uw kind tijdens de schoolperiode in de gaten. Dit gebeurt onder andere door:

U ontvangt voor het onderzoek een uitnodiging met uitleg thuis. Deze onderzoeken vinden plaats op het consultatiebureau. De intern begeleider heeft korte lijntjes met de jeugdverpleegkundige van de GGD. Bij ons op school is dat Romy Platenburg en zij neemt deel aan het overleg binnen het ondersteuningsteam (OT) op school. 


Ons Welzijn, CJG en Wegwijzer Jeugd

Ons Welzijn is een maatschappelijke dienstverlener met 300 medewerkers en vele vrijwilligers. De aansluitfunctionaris van Ons Welzijn (Lukas Jansen) sluit ook aan bij het ondersteuningsteam van school. Lukas is deskundig op het gebied van de jeugdhulpverlening en kan de schakel zijn naar passende hulpverlening voor de leerling. 


Ouders kunnen ook zelf direct contact leggen met vragen over opgroeien en opvoeden. In de gemeente Oss en Bernheze bestaat het CJG Maasland waar ouders terecht kunnen voor vragen en adviezen. 


De gemeente Bernheze heeft de Wegwijzer Jeugd ingericht als de toegang tot jeugdhulp. Iedere jeugdverpleegkundige heeft een contactpersoon bij de Wegwijzer Jeugd die een vraag voor jeugdhulp verder kan oppakken. Bij de Wegwijzer Jeugd wordt samen met u gekeken welke vorm van ondersteuning het best passend is. De Wegwijzer is iedere ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur vrij toegankelijk, maar u kunt ook telefonisch of via een formulier contact leggen. 


Leerplichtambtenaar

Mijn naam is Ron Liefkens. Ik ben Leerplichtambtenaar voor alle basisscholen van de gemeente Bernheze. Als Leerplichtambtenaar houd ik mij bezig met ongeoorloofd verzuim. Verder geef ik informatie en advies aan onder andere scholen en burgers. Ik ben te bereiken via 0412-629070 en via r.liefkens@rblbno.nl.


Overige samenwerking

Op vrijdagmorgen werkt er bij ons op school een logopediste voor kinderen die ondersteuning nodig hebben in hun spraak,- taalontwikkeling.

Verder werkt De Beekgraaf samen met een ergo- en kinderfysiotherapeut, verschillende onderzoeks- en behandelbureaus, de wijkagent en leerplichtambtenaar.