Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen beleidsmatige zaken aan de orde. De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten, die ongeveer zes keer per jaar bijeenkomen en in gesprek gaan met de directeur. De MR kent advies- en instemmingsrecht; hetgeen in de wet of in een apart medezeggenschapsreglement staat beschreven. Onze MR is te bereiken via beekgraaf.mr@filiosscholengroep.nl of door het aanspreken van één van de leden. 


De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:


Leerkrachten   

Laura van Summeren (secretaris) 

Stefanie Veldboer 


Ouders  

Ellen Bevers (voorzitter)
Saskia v.d. Akker – Pouwels