Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport. Onze school zet zich in om de samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht te versterken. Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u een goed idee. We werken het liefst op afspraak, zodat we echt tijd voor u hebben.
In verband met de pauze- en werktijdenregeling van het onderwijspersoneel worden gesprekken op maandag t/m donderdag tussen 14.45 uur en 17.00 uur ingepland. Wij vinden een open en heldere communicatie met onze ouders van grote waarde.