Llengua escrita i diversitat. El paper dels/les mestres

27 d’abr. 2016, 8:57 publicada per Servei Educatiu del Baix Empordà   [ actualitzat el 27 d’abr. 2016, 8:58 ]
Escriure i llegir són activitats cognitives molt complexes. Els ritmes d’aprenentatge dels alumnes són molt diferents. Hi ha nens que segueixen un ritme molt lent per aprendre’n, hi ha alumnes que sols no poden arribar a fer-ho i que necessiten uns suports per treballar el tema. O nens que llegeixen i escriuen sense cap obstacle, fins i tot poden ajudar els altres en activitats de grup, de treball cooperatiu...
Ajudar a fer aquests aprenentatges, amb més dificultats o menys, s’ha de fer en tots els contextos i situacions, escolars i socials. Des de les aules ordinàries fins a les escoles especials.
Les propostes de treball d’orientació constructivista tenen en compte tots els processos individuals i grupals. Escriure és molt més que un problema gràfic i llegir és molt més que reconèixer lletres. Escriure no és una simple transcripció de sons sinó una producció de textos. Llegir no és una simple identificació de lletres sinó la comprensió del text. El tema fonamental és que l’alumne pensi i reflexioni al seu nivell i que l’escola l’ajudi a construir i a estructurar aquest pensament.
Així, des d’aquesta perspectiva, s’intenta oferir la possibilitat a tots els alumnes que puguin seguir el seu procés segons les seves capacitats i necessitats. Es va aprenent el llenguatge parlant i conversant, explicant i escoltant, preguntant i responent, pensant i també memoritzant, …, escrivint i llegint…, i amb els altres, amb el grup, amb el mestre, a l’aula, amb tots…
Les activitats de l’aula permeten una diversitat de produccions, orals i escrites, visuals, gràfiques... en una mateixa tasca a fer i al mateix moment. Un alumne pot escriure un fragment de conte i l’altre, del mateix conte, farà una llista dels personatges o només el títol, és igual. Tothom pot treballar segons el seu ritme. Tres alumnes fan una escriptura col·lectiva d’una notícia per la revista de l’escola, dos companys preparen el suro on es classificaran les notícies amb els títols de cada secció del diari, i quatre buscaran les fotos a l’ordinador que corresponen a les seccions i escriuen una descripció breu al peu de les imatges. I el mestre ajuda la feina a fer. Diferents ritmes, però funcionant tots a la mateixa hora.
En una mateixa aula pot haver-hi alumnes que es deixen lletres a l’hora d’escriure i uns altres que es plantegin dubtes ortogràfics de si una paraula porta una o dos erres... Tots treballen reflexivament, tots fan el que poden, el mestre els coneix i els  ajuda. Cada alumne és avaluat segons les seves possibilitats i a cadascú se li reconeix el treball fet.

ENSENYAR també és una feina complexa. Per a què els alumnes aprenguin  significativament, la mestra, el mestre ...

▪ Ha de tenir clar que és el que els alumnes han d’aprendre: ha de prendre decisions i d’organitzar els continguts.

▪ Planifica les diferents activitats que permetin la reflexió, que puguin ser fetes per tota la diversitat dels alumnes.

▪ Organitza l’aula segons les diferents activitats i tasques que es plantegi...

▪ Aporta informacions, materials, experiències...

▪ Coneix els seus alumnes, avalua, valora els treballs i ofereix l’ajuda necessària...

▪ Planteja vertaders conflictes cognitius als alumnes..., no els dóna la solució, al contrari, valora el seu esforç de comprendre i d’intentar trobar vies de solució a aquests conflictes.

▪ Dóna sentit a l’activitat, als Projectes, a l’organització de l’aula, a l’ús dels materials...

▪ Per tant, AJUDA A ESCRIURE I A LLEGIR.

Amb la perspectiva constructivista i un enfocament comunicatiu es planteja una via de treball amb la diversitat que ens ve donada. Com hem vist abans, no té sentit que tots els alumnes facin la mateixa activitat, amb el mateix nivell de dificultat, tots al mateix temps. Al contrari, es tracta de tenir estratègies per atendre la gran varietat de demandes que es produeixen al mateix moment a cada una de les aules de qualsevol escola.

Manel Miralles Teixidó
EAP del Baix Empordà