ANIMAL RIGHTS

Dierenwelzijn, een topprioriteit voor burgers in Europa (PUBLIC OPINION EUROPE) - EC Search (2018 factsheets)

Animal welfare - slaughter Report number 2015-7213 -> PDF NL


Zaterdag 20 april 2019 Wereld Proefdierendag.

https://www.animalrights.nl/mars-op-wereldproefdierendag

Bij het Erasmus MC in Rotterdam werd geprotesteerd tegen het gebruik van proefdieren in het ziekenhuis.

Het onderzoek wordt vaak uitgevoerd met behulp van gekweekte tumorcellen en soms met behulp van proefdieren.

Het is de bedoeling dat de student samen met de begeleider de onderzoeksvraagstelling formuleert en de experimenten zelf (onder begeleiding) uitvoert.


zie andere pers: AD Publicatie

NU.nl 'Nog onnodig veel proefdieren in Europa'

Zie EUR LEX EUROPA EU : Dierproeven / dierproevenrichtlijn / dierproefgegevens / dierproefmethoden / dierproefmodellen / dierproefstudies

2006-2010


De EP-leden willen wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica

Dierproeven voor cosmetica zijn al verboden in de EU. De EP-leden willen ook een verbod wereldwijd.

REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILPvdD publicaties : Brussel laat lot proef­dieren over aan weten­schap en farmacie

meer over proefdieren via : https://www.animalrights.nl/vervang-dierproeven/proefdieren

Terwijl de besluitvorming in Brussel in volle gang is, heeft het Nederlandse kabinet nog altijd geen standpunt ingenomen.

Bij het eerste overleg tussen de lidstaten dat inmiddels heeft plaatsgevonden heeft Nederland een zogenaamd ‘studievoorbehoud’ gemaakt.

De regering wil eerst kijken of de nu voorgestelde richtlijn gevolgen heeft voor de wetgeving en (administratieve) lasten in Nederland.

De Partij voor de Dieren vindt dit onvoorstelbaar en heeft de minister van VWS hier al diverse malen op gewezen.

Esther Ouwehand: “Nederland dreigt door deze afwachtende houding de boot te missen,

terwijl zij als zelfbenoemd pleitbezorger van dierenwelzijn zich juist nu ten volle zou moeten inspannen

om het beschermingsniveau van de richtlijn op te krikken.”


De actie werd gestart door Animal Rights en ondersteund door Bite Back, The Save Movement, Earthlings, Partij voor de Dieren, Nederlandse Vereniging voor Veganisme,

Een DIER Een VRIEND en Anonymous for the Voiceless. eventpage gestart op Facebook.Wereldwijd wordt het aantal dieren dat jaarlijks gebruikt wordt in dierproeven geschat op 115 miljoen,

waarvan 12 miljoen dieren in Europa.


In Nederland worden op jaarbasis ruim een half miljoen dierproeven uitgevoerd en in België eveneens een half miljoen

http://www.animalrights.nl 💚🌱🌎

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

🎈🙂