Schorvoort Morgen? Niet akkoord!

Schorvoort Morgen werd in 2011 geïntroduceerd door het Turnhoutse gemeentebestuur. Zij wilden destijds de braakliggende bouwgronden in Schorvoort clusteren om er één groot bouwproject van te maken. Het voorstel bevatte ook een nieuw wegennet die veel verkeersdrukte beloofde voor het gehucht.

Schorvoort Morgen betekende het begin van Schorvoort 2020. Ons wijkcomité startte als een reactie op dat 'toekomstplan'. In 2011 stuurden we voor het eerst een flyer uit om onze bezorgdheden te delen met de inwoners van de wijk.

Onze naam bleek profetisch, in 2020 is alles in een stroomversnelling gekomen en strijden wij voor een toekomstplan dat de buurt zélf wil.


De inwoners van Schorvoort drukten massaal hun steun uit door de 'niet akkoord' poster aan hun raam te hangen.

In 2015 startte Schorvoort 2020 een postercampgane in de wijk. Onze slogan: Schorvoort Morgen? Niet akkoord! Op de achterkant wordt de problematiek van Schorvoort Morgen blootgelegd. We werken nog steeds rond dezelfde actiepunten als toen:

    1. Behoud van de dorpse, menselijke schaal

    2. Veilig en vlot verkeer

    3. Goede waterhuishouding en behoud van de natuurlijke open ruimte

    4. Bewaren van het sociale karakter van de wijk