Wat is de Aa-vallei?

Een vallei in Turnhout?
Een vallei (of een dal) ontstaat langs een een rivier. Door erosie komt de grond langs de rivier lager te liggen. De Aa-vallei strekt zich uit langs (waar anders?) de Aa.

De Aa-vallei
In vele gemeentes is langs de Aa valleigrond te vinden. Zo ook in Poppel, Ravels en Oud-Turnhout, maar ook de andere richting uit in onder meer Tielen, Herentals en Vorselaar. Dit zou één groen-blauwe gordel langs de rivier kunnen zijn. Helaas is dit al lang geen doorlopende zone meer. Onder andere in Oud-Turnhout is er al een grote verkaveling gerealiseerd langs de Aa.

De Aa in Schorvoort
In Turnhout loopt de Aa dwars door het gehucht Schorvoort. Net zoals in Oud-Turnhout is het gebied rond de rivier ingekleurd als bouwgrond. Aangezien het privégrond is, zijn de meeste mensen die er vlakbij wonen, nog nooit in de oase geweest.

Benieuwd hoe de Aa-vallei eruit ziet? Bekijk het filmpje links!


Grondeigenaars Aa-vallei

Er zijn 3 verschillende eigenaars van de gronden in de Aa-vallei, waarvan 2 private eigenaars en 1 publieke eigenaar: het OCMW van Turnhout.

Merk op dat het OCMW bijna de helft van het gebied bezit. Daarmee is een groot deel van de Aa-vallei al in publieke handen. Voor dit deel zijn er dus geen grondeigenaars die hun waardevolle bouwgrond verzilverd willen zien. Het OCMW heeft deze grond immers ooit gekregen. Is dat dan geen goede aanzet om dit gebied een zinvolle maatschappelijke invulling te geven, zoals een publiek toegankelijk natuurgebied?

Vreemd genoeg kiest ook het OCMW voor de deal met projectontwikkelaar Matexi. Wil het OCMW dan toch de bouwgrond verzilverd zien?

Masterplan Schorvoort, p. 58, 2016

Winter in de Aa-vallei, januari 2021

Zomer in de Aa-vallei