Resolutie in Vlaams parlement

Het Vlaams Parlement behandelde op 19/01/2021 een voorstel van resolutie. Het onderwerp? De Turnhoutse Aa-vallei. Het voorstel werd ingediend op initiatief van PVDA-leden Lise Vandecasteele en Jos D'Haese.

Met hun resolutie willen ze aan de Vlaamse regering vragen om het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te herzien om zo de Aa-vallei volledig te vrijwaren.

Parlementsleden Mieke Schauvliege (Groen) en Hannes Anaf (sp.a) dienden twee amendementen in. (1) Zij om dat er al onderhandelingen tussen de stad Turnhout en de minister van Omgeving zijn opgestart en vragen (2) om in de onderhandelingen te ijveren voor meer behoud van open ruimte. Zij vragen de Vlaamse regering om financieel bij te springen.

Zowel de resolutie als de amendementen werden afgewezen. Het Vlaams parlement geeft aan dat deze discussie thuishoort op gemeentelijke niveau.

Een verslag van de zitting is binnenkort hier beschikbaar. Ook Het Nieuwsblad publiceerde een artikel over de commissievergadering.

Aanwezige parlementsleden

  • Voorzitter: Gwenny De Vroe (Open VLD)

  • Jos D'Haese (PVDA)

  • Mieke Schauvliege (Groen)

  • Paul Van Miert (N-VA), tevens burgemeester van Turnhout

  • Hannes Anaf (sp.a), tevens gemeenteraadslid en gewezen schepen in Turnhout

  • Leo Pieters (Vlaams Belang)

  • Tinne Rombouts (CD&V)

  • Steven Coenegrachts (Open VLD)

Discussie

Mieke Schauvliege (indiener amendement) geeft aan blij te zijn dat PVDA dit dossier onder de aandacht brengt. Haar partij (Groen) pleit immers voor het behoud van open ruimte en de Aa-vallei moet daarom maximaal gevrijwaard worden. Het amendement motiveert Schauvliege in functie van woningnood. De resolutie wijst verkaveling helemaal af, terwijl daar volgens Schauvliege wel enigszins ruimte voor moet blijven.

Als gewezen schepen en huidig gemeenteraadslid in Turnhout vertelt Hanes Annaf (indiener amendement) dat het doel van het masterplan is om te zorgen voor een kwalitatieve invulling van de Aa-vallei. Op die manier wordt vermeden dat individuele eigenaars hun zin doen. Hij prijst het masterplan als een voorbeeld van hoe je als gemeente met een groot bouwgebied moet omgaan. Het amendement diende Anaf in omdat de resolutie de inspanningen van de gemeente teniet zou doen. De Vlaamse overheid moet volgens hem wel mee naar een oplossing zoeken om meer groen te vrijwaren.

Turnhouts burgemeester Paul Van Miert zetelt normaal gezien niet in de commissie, maar gezien het onderwerp neemt hij vandaag wel deel. Van Miert benadrukt dat er al overleg is met Vlaams minister van Omgeving, Demir en zal daarom ook het amendement afwijzen. Hij verdedigt de verkaveling in functie van de bevolkingstoename in Turnhout en geeft aan dat er al 6 van de 15 hectare werd gevrijwaard. Van Miert geeft aan te denken dat PVDA met de resolutie de meerkleurige coaltie in Turnhout vooral een hak wilt zetten.

Leo Pieters en Steven Coenegrachts benadrukken dat de invulling van de Aa-vallei materie is voor het lokale niveau. Ook Tine Rombouts is van die mening. Zij vindt het bovendien niet wijs om als Vlaams parlement in te breken in een proces dat nog gaande is. Verder merkt Rombouts op dat Groen in Turnhout een voorstander en uitdrager is van het masterplan met een afgevaardige van Groen als schepen van omgeving. Volgens Rombouts is het dan ook opmerkelijk dat Groen op Vlaams niveau 'blij is met de aandacht voor dit onderwerp' en zo de lokale afdeling tegenspreekt.