Stand van zaken

Een chronologisch overzicht van de situatie in de Aa-vallei

2004: Aa-vallei wordt bouwgrond

De Aa-vallei wordt krijgt een 'upgrade' van woonuitbreidingsgebied naar woongebied in het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Het is het Vlaams gewest (m.a.w de Vlaamse overheid) dat instaat voor het GRUP. Een groot stuk aan weerszijden van de Aa is wel aangeduid als bouwvrij groengebied waar verkaveling uitgesloten is door de waterproblematiek. Omdat de grondwaarde significant hoger ligt voor bouwgrond dan voor woonuitbreidingsgebied, zal de beslissing moeilijk terug te draaien zijn in de toekomst.

2011: Schorvoort Morgen

Stad Turnhout introduceert Schorvoort Morgen, een visie op mogelijke woonuitbreidingen in het Turnhoutse gehucht Schorvoort. De verkaveling van de Aa-vallei maakt daar van het begin deel van uit.

2011: Rapport KU Leuven

In opdracht van Stad Turnhout maakte de KU Leuven een studie over de mogelijkheden voor woonuitbreiding in Schorvoort. De studie onderzoekt de mogelijkheden voor woonuitbreiding en zoomt daarbij in op de verkeerssituatie, de waterhuishouding, de wensen van inwoners en meer. De KU Leuven stelt dat 'er bijkomend onderzoek nodig is naar de draagkracht van de gronden in de Aa-vallei en langs de Schorvoortloop' en hamert op de cruciale waterbergingscapciteit van het gebied.

2016: Masterplan Schorvoort

In 2016 publiceert Stad Turnhout een masterplan voor de woonuitbreidingen in Schorvoort. In het plan wordt terugverwezen naar de studie van de KU Leuven. Het masterplan voorziet 300 woningen (allen met ondergrondse parkeergarages) in plaats van de toegestane 1200 woningen. De gemeente heeft ook de intentie om er een groene woonomgeving van te maken en er is aandacht voor de waterhuishouding. Voorgestelde oplossingen blijven echter vaag.

2020: Matexi

Projectontwikkelaar Matexi sluit in 2020 een overeenkomst met de grondeigenaars van de Aa-vallei. Vanaf nu hebben zij 2 jaar lang 'een optie op het recht van opstal'. Dit betekent dat Matexi binnen 2 jaar een bouwaanvraag zal indienen bij de gemeente. Als die wordt goedgekeurd kan de ontwikkelaar gedurende 7 jaar verkavelen, zonder de grond zelf te moeten aankopen. Pas wanneer Matexi de nieuwe woningen verkoopt, worden de grondeigenaars voor hun gronden betaald.

2021: Bemiddeling Leo Van Broeck

In de zomer van 2021 werd voormalig bouwmeester Leo Van Broeck aangesteld als bemiddelaar tussen iedereen die betrokken is bij de ‘ontwikkelingsplannen’ in Schorvoort. Ook Schorvoort 2020 heeft een gesprek gehad met Leo Van Broeck. Tijdens dat gesprek heeft het actiecomité opnieuw de kernwaarden voor de buurt benadrukt: (1) Vlot en veilig verkeer, (2) menselijke en dorpse schaal, (3) water, natuur en open ruimtes en (4) sociaal weefsel. In november publiceerde Van Broeck een consensusnota waarin hij duidelijk stelt dat bouwen in de Aa-vallei onverantwoord is.