Wat is het Masterplan Schorvoort?

In 2015 werd een plan opgesteld door de gemeente Turnhout voor mogelijke verkavelingen in het gehucht Schorvoort. Het plan behandelt drie zones in Schorvoort: de vallei van de Aa, de voetbalpleinen van White Star en velden gelegen aan de Slagmolenstraat - Oude Dijk. Het masterplan werd in 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad van Turnhout en vormt daarom waarschijnlijk de basis voor de plannen van Matexi.

Het masterplan kunt u rechts downloaden en nalezen en is ook terug te vinden op de pagina publicaties en rapporten . Hieronder stelden wij een overzicht voor u samen. De nadruk ligt op de Aa-vallei omdat Matexi en de grondeigenaars daarvoor al een overeenkomst sloten in december 2020.

De Aa-vallei

De geplande verkavelingen in de vallei van de Aa stonden al vaak in de schijnwerpers. De zone is namelijk overstromingsgebied. Door de lage ligging en de aanwezigheid van de rivier is het er erg nat. Om er te kunnen bouwen, moet een heel stuk van het gebied worden verhoogd en drooggelegd. Hieronder enkele figuren met extra uitleg.

Bebouwbare zone

Bovenaan op deze figuur stroomt de Aa. In 2004 duidde de het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) een bouwvrije strook aan omwille van de overstromingsproblematiek. In 2017 bekrachtigde de Vlaamse regering dit. De rest van de zone mag wel worden verkaveld, al is dit enkel mogelijk door stukken op te hogen met zand en bestaande kanalen verder uit te diepen. Op die manier ontstaat een meer uitgesproken reliëf.

Bron: Masterplan Schorvoort, Stad Turnhout, 2015
Bron: Masterplan Schorvoort, Stad Turnhout, 2015

Aantal bouwlagen

Het masterplan voorziet appartementsgebouwen tot wel 5 verdiepingen. Ter vergelijking: de appartementen in de Bergbeemden hebben 3 lagen. Zo'n hoge woonblokken lijken in strijd met het groene karakter dat de woonzone volgens het masterplan moet krijgen.

Bron: Masterplan Schorvoort, Stad Turnhout, 2015

Ondergrondse parkeerplaatsen

Over de hele lijn voorziet het masterplan parking onder de grond. In de Aa-vallei komen 274 plaatsen. Willen we echt ondergrondse parkeergarages in overstromingsgebied?

Het verkavelingsproject er hoogte van de Oude Dijk en de Slagmolen straat.

Site Veld

De bouwgronden van de site Veld bevinden zich ter hoogte van de Oude Dijk en de Slagmolenstraat. Het Masterplan Schorvoort voorziet hier o.a. een cohousingproject.

Schorvoort Hof

Waar vandaag de voetbalpleinen van White Star liggen, ziet Stad Turnhout binnenkort graag het Schorvoort Hof verschijnen. De eerste stap hierin is gezet, want White Star zou in 2023 verhuizen naar de Waterheide-site aan de slagmolenstraat.

Meer weten over Schorvoort Hof? Lees hier verder.