Vlaamse overheid

De visie van minister Demir

De voorbije weken en maanden namen we al meerdere malen contact op met Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Lees links de reactie van haar kabinet na.

Blue Deal

Op voorstel van minister Demir maakt de Vlaamse regering werk van de Blue deal.

“Met de Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik. Dit is de Blue Deal die Vlaanderen nodig heeft”, zegt Demir.

Wat leren we hieruit?

In de reactie van minister Demir aan Schorvoort 2020 geeft de Vlaamse regering aan dat zij hun verantwoordelijkheid al heeft genomen.

Een groot stuk aan weerszijden van de Aa werd aangeduid als bouwvrij groengebied, waar dus geen bebouwing mogelijk is omwille van de waterproblematiek. Dit werd op 31 maart 2017 bevestigd door de Vlaamse Regering [...]. De overige onbebouwde zones konden bebouwd worden.

Verbieden om te bouwen op de oevers van de Aa is slechts een logische maatregel voor wie verantwoord wil verkavelen. Met de komst van de Blue Deal is er wel een opening gekomen en de Aa-vallei 100% bouwvrij maken, past perfect in dat initiatief. We vragen de Vlaamse overheid dan ook om een grotere inspanning te leveren zodat dit gebied volledig gevrijwaard kan worden.

Overleg tussen Stadsbestuur Turnhout & kabinet Demir

Het stadbestuur van Turnhout geeft aan in overleg te zijn met het kabinet van Demir. Zij zouden samen bekijken wat er mogelijk is om zoveel mogelijk van de Aa-vallei te vrijwaren. Verkaveling wordt echter niet door hen uitgesloten. Wij hebben helaas geen zicht op de inhoud en het verloop van deze gesprekken.

Ben je benieuwd hoe deze onderhandelingen lopen of heb je er een mening over? Twijfel niet om te mailen naar het kabinet van Demir of naar onze burgemeester. Je kan hen bereiken op paul.vanmiert@turnhout.be en kabinet.demir.publieksvragen@omgevingvlaanderen.be