Integrarea functiilor continue

Teorie: Functii definite pe intervale simetrice - teorema