Punct, dreapta, plan. Determinarea dreptei si a planului. Corpuri geometrice

Teorie: Paralelipipedul. Definitie. Elemente. Paralelipiped drept si dreptunghic

Teorie: Prisma. Definitie. Elemente. Prisme drepte si prisme regulate

Exercitiul 1

Exercitiul 2