Formule de calcul prescurtat

Teorie: Formule de calcul prescurtat - (a±b)², (a+b)(a-b), (a±b)³

Exercitiul 1

Exercitiul 2