Inaltimea in triunghi. Aria triunghiului

Teorie: Aria dreptunghiului. Aria patratului. Aria triunghiului dreptunghic. Aria triunghiului (caz general)

Teorie: Aria triunghiului dreptunghic - observatii. Aflarea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei in triunghiul dreptunghic

Exercitiul 1

Exercitiul 2