Suma masurilor unghiurilor unui triunghi

Teorie: Proprietate - suma masurilor unghiurilor in triunghi

Exercitiul 1

Exercitiul 2

Exercitiul 3

Exercitiul 4

Exercitiul 5