Ordinea efectuarii operatiilor (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere)

Teorie: Ordinea efectuarii operatiilor

Exercitiul 1

Exercitiul 2

Teorie: Suma lui Gauss

Exercitiul 3