Reprezentarea intr-un sistem de axe ortogonale

Teorie: Produsul cartezian a doua multimi. Reprezentare in sistem de axe ortogonale a produsului cartezian