Matematiikan T20

Opetussuunnitelman (2014) matematiikan tavoite 20

"Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen"

Näillä sivuilla keinoksi on valittu Python-ohjelmointikieleen tutustuminen ja sen opiskeleminen

Python-kielisen ohjelman suorittamiseen tarvitaan tulkki. Tällainen tulkki saattaa olla asennettuna koulun verkkoon. Voit myös ladata Python-tulkin omalle koneellesi Pythonin sivulta.

Nykyisin Pythonia voi kirjoittaa ja suorittaa opintojen alkuvaiheessa hyvin mielekkäästi myös pilvessä. Esimerkiksi Trinket.io tarjoaa tällaisen ympäristön. Näillä sivuilla hyödynnetään Trinket.io-ympäristöä.

Mikäli valitset Trinket.io-ympäristön, tee itsellesi tunnus ja opettele tallentamaan työsi. Tällä hetkellä ilmainen käyttö on mahdollista Pythonin versiolla 2. Se ei eroa paljoakaan Python 3:sta, joten opiskelu onnistuu alkuun hyvin myös Pythonin versiolla 2. Oleellisimpia versioiden eroja on lueteltuna täällä.


Tämä opiskelumateriaali eriytetään

  1. kokeilevaan ja ohjattuun sekä

  2. soveltavaan opiskeluun

Kokeilevella ja ohjatulla opiskelulla tarkoitetaan tässä sitä, että käytännössä oppilas kokeilee paljon jo olemassa olevaa koodia ja tekee siihen tarkkaan oppimateriaalissa määriteltyjä muutoksia.

Soveltavalla opiskelulla tarkoitetaan sitä, että oppilas pystyy tuottamaan itse toimivaa koodia tyhjältä pohjalta ja pystyy ratkaisemaan monipuolisesti erilaisia ongelmia.

Kokeilevan ja ohjatun opiskelun ylin arvosana on 8.

Soveltavaan opiskelun ylin arvosana on 10.

On syytä huomauttaa, että ohjelmointi on nykyajan käsityötä. Ei tarvitse olla erityistaipumuksia, voidakseen koodata ammatikseen. Pitkässä juoksussa nokkeluutta ja erityistaipumusta tärkeämmäksi tulee kiinnostus ja työmoraali. Kun harjoittee, taidot kehittyvät! Nokkelimmat saattavat ehtiä tehdä harjoitukset oppitunnin puitteissa - sinnikkäimmät tekevät ne omalla ajallaan loppuun.