Johdantoa

Kurssi alkoi jatkona matematiikassa 7. ja 8. luokalla opiskellulle Python-ohjelmoinnille. Tavoitteena oli varmistaa kyseisten asioiden osaaminen.

Kolmen ensimmäisen tapaamisen jälkeen johtopäätökset ovat seuraavat:

  • Oppilaat ovat motivoituneita ohjelmoinnin opiskelemiseen

  • Oppilaiden valmiudet ohjelmointiin ovat hyvin eritasoiset

    • Tämä ei saa estää kutakin kehittymästä omalla tasollaan

  • Harjoitustehtävät eivät ole riittävän motivoivia, sillä tehtävien palauttamisinto hiipui

==> Tarvitaan motivoivampia tehtäviä:

Parannusehdotus:

  1. Tehtävät määritellään täsmällisemmin

  2. Tehtäviin annetaan määräaika sekä määritellään niiden vaikutus arviointiin

  3. Tehtävät ovat konkreettisempia. Tähän on keinona grafiikkaohjelmointi Turtle-kirjastoa käyttäen

  4. Hyödynnetään Trinket-ohjelmointiympäristöä jo harjoitellun Python IDLE-ohjelmointiympäristön lisäksi.