15. Yhtenevyys


Opetusvideot

Kolmioiden yhtenevyys

Mikäli kolmioiden sivujen pituudet ovat samat, kolmiot ovat yhtenevät

Harjoitustehtävät

Kaikille


Tavoitteena 5 - 6


Tavoitteena 7 - 8


Tavoitteena 9 - 10