Omat moduulit

Tavoite

Oppia laatimaan omia moduuleja. Ensiksi funktioista; myöhemmin myös luokista.

Ohjelmiston jäsentelyä varten sekä koodin uudelleenkäyttöä varten kannattaa laatia omia moduuleja.

Tutustumista

Tarkastellaan uudelleen oheista Trinket.io -palvelun esimerkkikoodia. Aja koodi, jotta muistat mitä siinä tapahtuu.

Funktion kutsu draw_circle suorittaa moduulissa shapes.py olevan funktion koodin.

Siirry moduuliin shapes.py. Kokeile moduulissa shapes.py mainittuja muita funktioita. Muuta siis draw_circle -kutsu joksikin toiseksi (esim. draw_star) ja kokeile miten ohjelma toimii.


Huomaa, että moduuli shapes.py pitää tuoda pääsivulle (main.py) import-komennolla.

Huomaa myös, että moduulin nimessä tulee esiintyä pääte py.

Harjoitukset

Tee tällä kertaa kaikki harjoitukset samaan koodiin.

Kopioi tämä koodi itsellesi pohjaksi ja täydennä siihen harjoituksia.