9. Keskiarvo ja tyyppiarvo


Opetusvideot

Keskiluvut

Harjoitustehtävät

Kaikille


Tavoitteena 5 - 6


Tavoitteena 7 - 8


Tavoitteena 9 - 10