4. Akselien suuntaiset suorat


Opetusvideot

Kiinnitä huomiosi kulmakertoimeen (y on vakio) ja funktion määritelmään (x on vakio).

Harjoitustehtävät

Kaikille

Harjoitus 1 Esimerkkivastaus

Tavoitteena 5 - 6


Tavoitteena 7 - 8


Tavoitteena 9 - 10

Demonstraatio

Suoran yhtälö GeoGebralla havainnollistettuna

y-akselin suuntainen suora ei ole funktion kuvaaja