11. Epäyhtälö


Tarkennetut tavoitteet

  • Epäyhtälön idea

  • Epäyhtälön havainnollistaminen tasapainovaa'alla

  • Epäyhtälön rakenne

    • Vasemman ja oikean puoleisten lausekkeiden väliin tulee jokin erisuuruusmerkki

  • Epäyhtälön ratkaiseminen kuten yhtälön ratkaiseminen

    • Poikkeuksena negatiivisella luvulla jakaminen tai kertominen

  • Ratkaisun merkitseminen lukusuoralle.

Opetusvideot

Epäyhtälön havainnollistaminen

Epäyhtälön algebrallinen ratkaiseminen

Harjoitustehtävät

Kaikille

Harjoitus 1 Esimerkkivastaus

Harjoitus 2 Esimerkkivastaus

Harjoitus 3 Esimerkkivastaus

Harjoitus 4 Esimerkkivastaus

Harjoitus 5 Esimerkkivastaus

Tavoitteena 5 - 6


Tavoitteena 7 - 8

Harjoitus B1 Esimerkkivastaus

Harjoitus B2 Esimerkkivastaus

Harjoitus B3 Esimerkkivastaus

Tavoitteena 9 - 10

Harjoitus C1 Esimerkkivastaus

Harjoitus C2 Esimerkkivastaus

Harjoitus C3 Esimerkkivastaus

Harjoitus C4 Esimerkkivastaus