10. Ongelmanratkaisu yhtälön avulla


Tarkennetut tavoitteet

 • Sellaisen ongelman tunnistaminen, jonka ratkaisemiseen voi soveltaa yhtälöä

 • Kysytyn (joskus myös muun) asian merkitseminen muuttujalla, esimerkiksi kirjaimella x

  • Tällöin kirjoitetaan esimerkiksi: "Olkoon Matin rahamäärä x euroa."

 • Tarvittaessa muiden asioiden merkitseminen valitun muuttujakirjaimen avulla

  • Esimerkiksi: "Miinan rahamäärä on silloin x + 250 euroa."

  • Tarvittaessa ongelman havainnollistaminen piirtäen

  • Tarvittaessa ongelman jäsenteleminen taulukoiden

 • Yhtälön muodostaminen ongelmasta

 • Yhtälön ratkaiseminen aiemmin opituin tekniikoin

 • Tarvittaessa lisälaskut kysytyn asian tai kysyttyjen asioiden selvittämiseksi

 • Kysymykseen vastaaminen täydellisellä lauseella (sis. ainakin predikaatin ja subjektin).

Mikäli ongelman ratkaiseminen ei onnistu yhtälöä apuna käyttäen, muun ratkaisumenetelmän käyttäminen ja ratkaisun perusteleminen kirjallisesti.

Mikäli ratkaisun perusteleminen ei jostain syystä onnistu kirjoittaen, ratkaisun perusteleminen suullisesti.

Opetusvideot


Harjoitustehtävät

Kaikille


Tavoitteena 5 - 6


Tavoitteena 7 - 8


Tavoitteena 9 - 10