Кафедра

Соціальної роботи

              Робота на кафедрі, щодо підготовки фахівців, ґрунтується на принципах законності, демократизму, відданості ідеї правової держави, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, органічного зв’язку із загальнолюдськими цінностями, гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, справедливості, свободи творчого пошуку, рівності умов кожного учасника освітнього процесу для реалізації своїх здібностей, а також незалежності від втручання в її діяльність будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

              На кафедрі працюють 22 викладача, серед них 3 професори,  3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 7 доцентів 

     

Волкова Катерина Сергіївна

Kateryna Volkova


Посада завідувачка кафедри соціальної роботи


               Головною метою роботи колективу кафедри є: забезпечення реалізації державної політики у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців соціальної сфери.

                     Відповідно до мети викладачі кафедри ставлять перед собою наступні завдання:

                Кафедра соціальної роботи здійснює свою діяльність, щодо підготовки фахівців соціальної сфери, в наступних напрямах:  

              На кафедрі працює науковий гурток  здобувачів освіти, метою якого є залучення здобувачів освіти до науково-дослідної та науково-пошукової діяльності, підвищення рівня наукової підготовки здобувачів освіти; забезпечення активної їх участі у наукових конференціях, конкурсах; формування в здобувачів освіти інтересу до наукової діяльності; допомога здобувачам освіти в оволодінні методикою й навичками проведення досліджень з актуальних соціально-педагогічних проблем; а також волонтерська студія, метою якої є підготовка здобувачів вищої освіти до здійснення професійних функцій шляхом залучення їх до доброчинної діяльності, підтримка і розвиток соціальних ініціатив студентської молоді, сприяння реалізації державної політики у сфері соціальної роботи, сприяння створенню оптимальних умов для творчого розвитку особистості здобувачів вищої освіти, формування її соціально-громадського досвіду, професійно-особистісних якостей, гармонії взаємин у суспільстві.

                Для здобувачів освіти створені організаційні, методичні та матеріально-технічні умови для розвитку різних форм наукової творчості, що базуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді, результатах наукових та науково-технічних розробках, що створює сприятливі умови для формування високопрофесійної і творчо-активної особистості майбутнього фахівця і вченого.