De nieuwe website van EcoVredeGaard!

De EcoVredeGaard beschikt over een uniek low-budget monitorings-programma voor voedselbossen!

Op 15 maart j.l. heeft een groep internationale studenten van de Wageningen University & Research een low-budget monitoringsprogramma voor voedselbossen overhandigd aan Syne Fonk van de EcoVredeGaard. Hiermee wordt een grote wens vervuld, namelijk de mogelijkheid om met een lage budget de positieve effecten van voedselbossen in Nederland in kaart te brengen. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt om meer (politieke) draagvlak te krijgen voor de aanleg van voedselbossen.

Het monitoringsprogramma (Engels) bestaat uit een handleiding en een rapport. In de handleiding staan onderzoeken die enerzijds makkelijk uitvoerbaar zijn en anderzijds door de wetenschappelijke wereld worden gedragen. Het rapport bestaat uit wetenschappelijke achtergrondinformatie over monitoren van voedselbossen.


Syne Fonk ontvangt het monitoringsprogramma van Ridwan op de Wageningen University begin 2018

Wilt u ook uw voedselbos monitoren?

Wilt u ook graag het Low-budget monitoringsprogramma voedselbossen ontvangen en daarbij meehelpen om de positieve effecten van voedselbossen in Nederland beter in kaart te brengen?; ga dan naar het aanmeldformulier. Voor een korte introductie van het Monitoringsprogramma verwijzen we u naar presentatie (Engels).

Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten en startups.