EcoVredeGaard FFRM Innovatief

Voedselbos 21e eeuw

de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos bestaat uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied is een plaats in wording voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied wordt gebruikt als ruimte voor eigen initiatieven, bijzondere soorten en wetenschappelijke- en educatieve activiteiten

De werkzaamheden zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het herstellen van het kippenhok. Ook zijn er werkzaamheden gestart voor het realiseren van een Sawah met filtratie. Daarnaast zijn er experimenten gaande voor het verbeteren van de bodemstructuur met behulp van groenteafval en koffieprut en enkele andere bijzondere ingrediënten. Ook zijn er experimenten gaande met andere waarneming en 'Sacred Grove'; Een plek voor beleving van de echte Natuur waar wij ook workshops in verzorgen.

Ons Voedselbos heeft een bijzondere insteek. Zorgen dat iedereen te eten heeft en; dat er bewustzijn en een herverbinden met de Natuur ontstaat. Veel mensen hebben te weinig (gezond) eten in Nederland. Zodoende delen wij sedert 2013 levensmiddelen uit aan wie dat nodig heeft. Wij bieden mensen een compleet traject om op de rails te komen.

Armoede is iets wat niet zo moeten mogen in het rijke Nederland. Wij nodigen u uit om mee te helpen daar wat aan te doen. Het onderstaande artikel geeft u meer informatie;

De eerste ontstaansgrond van de EcoVredeGaard geschetst:

Opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM Link