De EcoVredeGaard in de zomer

Inmiddels zitten we in de zomermaand. Op de foto van 22 augustus j.l. zien we de poel met daaromheen de hoge groei van bodemverbeteraars. Deze planten zijn ingezaaid ter verbetering van de bodem. In de foto's eronder wordt op detailniveau weergegeven hoe voedsel verbouwen en natuur elkaar hebben gevonden. Voor nog meer foto's ga dan naar de detailfoto's van 27 juni 2018 of 22 augustus 2018


Wilt u ook uw voedselbos monitoren?

Wilt u ook graag het Low-budget monitoringsprogramma voedselbossen ontvangen en daarbij meehelpen om de positieve effecten van voedselbossen in Nederland beter in kaart te brengen?; ga dan naar het aanmeldformulier. Voor een korte introductie van het Monitoringsprogramma verwijzen we u naar presentatie (Engels). Of kijk op de FFRM network programma pagina.

Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten en startups.

In het nieuws

" .... verhongeren de zwaluwen door de massale insectensterfte. ,,75 procent van de insecten is verdwenen, wat de inzet is van de teloorgang van de zwaluw. ....’’

Een voorbeeld wat wij kunnen navolgen om natuurlijke gronden veilig te stellen: Aankopen en geven aan de oorspronkelijke bewoners. Dit als een krachtig signaal en een andere aanpak. Feitelijk is er weinig geld voor nodig.

Opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM Link Zomer 2018

180809