Een terugblik op 2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten.

De samenvatting monitoring 2018 Voedselbossen in ‘De Park’ deelgebied van Park Lingezegen is beschikbaar!

Het eerste monitoringverslag is een feit. Dit verslag is opgesteld door de 5 voedselbossen die deel uitmaken van Park Lingezegen deelgebied `de Park`. Dit in samenwerking met 25 monitoorders, die in 2018 regelmatig in hun vrije tijd als vrijwilliger de voedselbossen introkken. Ook de EcoVredeGaard is hierbij betrokken.

Doel van deze monitoring is een nulmeting te verkrijgen van de deelnemende voedselbossen. Het monitoringsprogramma zal uiteindelijk inzicht geven in de positieve effecten van voedselbossen op de natuur. Voor de overhandigheidsbrief zie ook onze biomonitoringspagina 2018.

Monitoring 2018. Totaalverslag Voedselbossen 2018[27456].pdfOpvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM Link Zomer 2018

180809