De EcoVredeGaard

De werkzaamheden zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het herstellen van het kippenhok. Ook zijn er werkzaamheden gestart voor het realiseren van een Sawah met filtratie. Daarnaast zijn er experimenten gaande voor het verbeteren van de bodemstructuur met behulp van groenteafval en koffieprut en enkele andere bijzondere ingrediënten. Ook zijn er experimenten gaande met andere waarneming en 'Sacred Grove'; Een plek voor beleving van de echte Natuur waar wij ook workshops in verzorgen.

Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten.

Ontstaan in 2014 als eerste gedachte. . ; DRONE Opnames EcoVredeGaard

De eerste ontstaansgrond van de EcoVredeGaard geschetst;

Opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM Link

180809