EcoVredeGaard FFRM -Innovatief 

Voedselbos 21e eeuw

de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos  bestaat uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied is een plaats in wording voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied wordt gebruikt als ruimte voor eigen initiatieven, bijzondere soorten en wetenschappelijke- en educatieve activiteiten


Mail ons;  organisatie @  ffrmnetwork.org  met uw gegevens en uw vraag/aanmelding 

De werkzaamheden zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan experimenten voor het verbeteren van de bodemstructuur met behulp van groente-fruitafval, koffieprut en enkele andere bijzondere ingrediënten ! Ook zijn er experimenten gaande met andere waarneming en 'Sacred Grove';  Een plek voor beleving van de echte Natuur waar wij ook workshops voor ieder in verzorgen

Factsheet Ecovredegaard

Voedselbos EcoVredeGaard gestart in 2015

Grootte; 1 hectare  –  Op zoek naar grotere locatie voor een uitgebreidere ontwikkeling waar wij u graag meer over vertellen. Maatschappelijke insteek en vrijwilligersorganisatie.

Oorspronkelijk bodem zware rivier(kom-)klei
Locatie is vijfendertig jaar in gebruik geweest voor de akkerbouw
Vroeger was het ondergelopen land tussen de rivieren

Grondverbeteringsprogramma Ecovredegaard in gang gezet sedert twee jaar gezien het vegetatiebeeld waar wij u graag meer over vertellen en laten zien op locatie.

Invulling;  Natuurontwikkeling en Een honderdvijftig verschillende fruit- notenbomen, bessenstruiken, wat kruiden en groente met een bijzondere ecosysteem en bewustwordingsaanpak

Vanaf dag een qua ontwerp gewerkt met een beeld van diversiteit stimuleren, voorbeeldfunctie en een experiment voor een andere basis in de lokaal georiënteerde voedselproductie.

Relatie en harmonie met de natuur, voedsel voor dieren in de natuur en een grote biodiversiteit met herstel bodem en waterbuffering staan centraal. 

Doelen op deze locatie ; Educatie & lessen op verzoek, bewustwording, lokale voedselvoorziening, herstel bodem, waterbuffering - sponswerking, voedsel voor dieren, ecosysteemherstel, nader onderzoek ecosystemen en de relatie met de mens- Zoop, ervaringsplek voor verbinding met de Natuur. Waarde en geld; sociale waarde ontwikkelen en bewustzijn daarover. Transitie Economie en een herwaardering en rechten geven aan de natuur en natuurwaarden. Dit laatste mede in verband met en relatie tot mensenrechten en onze verhouding met de planeet waarop ieder leeft.

In onze missie is een opschaling van de lokale voedselvoorziening van groot belang. Wij stuurden hier herfst 2022 een brief over aan een honderdtal gemeenten. Link via www.ecovrede.nl


Websites; www.ecovrede.nl    www.ffrmnetwork.org    www.evsgebouwbeheer.nl 


Vindbaar via Sociale Media;

MeWe      www.mewe.com   

Telegram   www.telegram.org   onder FfrmNetwork en Voedselbos


Telefoon;  06 49 36 78 77

Email;  organisatie@ecovrede.nl

Post:  Postbus  60051  6800 JB Arnhem


Vindbaar op Youtube   Link;  https://youtu.be/XUM3elMGPSk


Op verzoek organiseren wij graag ;  een lezing, een workshop, een gastles, een persoonlijk (advies-)gesprek op uw locatie, in ons Voedselbos of ons kantoor.  Doelgroep, inhoud en vorm in overleg.


* Wij zijn Altijd geïnteresseerd in gronden en panden in het land waar wij ons werk verder mogen ontwikkelen  Wij horen dat graag ! 

Bank:  NL23RABO0158439635  Arnhem   

afdrukPoster Theater.pdf

https://youtu.be/XUM3elMGPSk?t=2004 Webinar Ecovredegaard Hoe start ik met mijn voedselbos of buurttuin.  Meer informatie; organisatie@ffrmnetwork.org www.ecovredegaard.nl Ook voor een rondleiding, workshop of voor een afspraak op ons Spreekuur Voedselbossen ;   Link

Wij nemen deel in Partigannetwerk, Groenforum, Schouwgroep bomen, Netwerk deskundigen Natuurterreinen, Kernteamstadslandbouw, Meerbomen.nu, Natuurwerkdag  en in verschillende onderzoeksgroepen.  Voor meer informatie of ideeen, deelname of een aanvulling;  maak een afspraak ;  organisatie @ ffrmnetwork.org

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar weer mee aan de natuurwerkdag ;

En aangesloten bij;  Meerbomen.nu 

En bij NL Voor Elkaar    ; 

Ons Voedselbos heeft een bijzondere insteek. Zorgen dat iedereen te eten heeft en; dat er bewustzijn en een herverbinden met de Natuur ontstaat. Toegankelijk voor iedereen.

Veel mensen hebben te weinig (gezond) eten in Nederland. Zodoende delen wij sedert 2013 levensmiddelen uit aan wie dat nodig heeft. Wij bieden mensen een compleet traject om op de rails te komen. 

Armoede is iets wat niet zo moeten mogen in het rijke Nederland. Wij nodigen u uit om mee te helpen daar wat aan te doen. Een mooie samenleving realiseren


Schets van de locatie van het voedselbos 

EcoVredeGaard, een voormalig akkerbouwgebied gedurende 35 jaar (tot begin 21e eeuw) bebouwd op traditionele wijze met een vruchtwisseling en traditionele akkerbouw met bespuitingen en kunstmest. Sedert 2015 in ontwikkeling als voedselbos. In grond, bodemopbouw en water zijn/waren, er talloze verstoringen. 


Verstoringen die een goed beeld geven, representatief zijn, voor de huidige meest gebruikte landbouw in Nederland. Voor het omzettingsproces dat nodig is van traditionele akkerbouw naar een meer natuurlijke werkwijze worden zodoende alle stappen doorlopen, toegepast en in beeld gebracht. Daar geven wij workshops over (!)


In interactie met de Natuur, een functie die vaak is onderdrukt door de gebezigde methoden, is er ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking tussen Mens en Natuur.  Dit komt biodiversiteit, gezondheid en stabiliteit ten goede.


Na ruim zeven jaar waarin veel is ontwikkeld en in beeld gebracht is het nu tijd voor een radicale bijsturing. Dit om lopende processen en de gezonde ontwikkeling van gewassen beter te laten plaatsvinden. Verschillende gewassen worstelden met tekorten, 'hangwater' en een te dichte bodemstructuur. WIj hebben een speciale aanpak voor verbetering van de bodem ontwikkeld.


Educatie, innovatie, onderzoek en productie voor de beschikbaarheid van lokaal voedsel en gezonde biologische producten staan in de EcoVredeGaard centraal. De EcoVredeGaard heeft een vfoorbeeldfunctie, pilot en ontwikkeling van geheel nieuwe methoden.


Wij nodigen u uit, individu en organisatie, te participeren en meer mee mogelijk te maken  Een project adopteren, mee aanpakken en leren, onderzoek, materialen en meer. Het is leren en samenwerken tegelijkertijd .


EcoVredeGaard  Betrokken mensen en organisatie met oog voor de toekomst

organisatie @ ffrmnetwork.org   www.ffrmnetwork.org

De EcoVredeGaard Anno 2022 ;

Aanleg en Monitoring Voedselbossen en Natuurgebieden  Advies in  Begeleiding in de juiste stapen voor een gezonde ontwikkeling  Link

Opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM   Link

Onze Treevember deelname !  Klik op de afbeelding hieronder en zie onze activiteiten en de uitnodiging te participeren in ons werk. Dat kan in de vorm van een donatie, een rondleiding, een cursus, gebruik maken van ons spreekuur of door te komen met een onderzoeksvraag ; 

Sociale Media ;