Het nieuwe bloei seizoen is begonnen!

Op een foto van 22 mei j.l. is te zien dat de eerste appels al beginnen te groeien.

Maiskweek in een natuurlijke omgeving

Op de EcoVredeGaard is begonnen met de aanleg van een proeftuin. Doel hiervan is om meer inzicht te verkrijgen in maiskweek in natuurlijke omgeving. Momenteel zijn de eerste maisplanten al gekweekt.

Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een multifunctioneel voedselbos bestaande uit een traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten.

In het nieuws

" .... verhongeren de zwaluwen door de massale insectensterfte. ,,75 procent van de insecten is verdwenen, wat de inzet is van de teloorgang van de zwaluw. ....’’

Een voorbeeld wat wij kunnen navolgen om natuurlijke gronden veilig te stellen: Aankopen en geven aan de oorspronkelijke bewoners. Dit als een krachtig signaal en een andere aanpak. Feitelijk is er weinig geld voor nodig.

Opvallende verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen . Onderzoek RIVM Link Zomer 2018

180809